Címlap

Megjelent a falusi turizmust támogató végleges pályázat - akár új szálláshelyre is! - „VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása”

2017. március 14-én megjelent a "VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása" felhívás módosítása.

A felhívás szerint új szálláshely fejlesztésére is igényelhető a támogatás.

A pályázók közül kiszorultak a nem mezőgazdasági tevékenységű mikrovállalkozások.

Kizárólag mezőgazdasági termelőként lehet benyújtani a támogatási kérelmet!

Bővebben...

 

Módosítás várható a falusi turizmus fejlesztését célzó felhívásnál, illetve a Fiatal Gazda pályázatnál!

Módosítás várható, a hamarosan megnyíló VP6-6.4.1-16 - "Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása", illetve a VP2-6.1.1-16 – „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” pályázat feltételeiben jelentette be a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára csütörtökön, a "Borjog és bormarketing 2017" konferencián Budapesten.

Bővebben...

 

Módosul A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás című felhívás

2017 február 27. az EMVA Irányító Hatóság tájékoztatója szerint módosul a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” című (VP2-6.1.1-16 kódszámú) felhívás támogatási kérelem benyújtási időszakának első napja.

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. március 16. napjától lehetséges. A felhívás tartalmával kapcsolatban további módosítások is várhatóak, annak érdekében, hogy csak a valós gazdálkodói tevékenységet folytató fiatal gazdák nyújthassák be támogatási kérelmüket. Ez utóbbi kiterjed a támogatási kérelem felhívásában részletezett gazdasági méretre.

 

Mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest megye területén (PM_KKV_2016)

2017. január 23-tól nyújthatók be támogatási kérelmek a Mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest megye területén felhívásra, melyre összesen 1,4 milliárd forintot hirdetett meg a Nemzetgazdasági Minisztérium. A 2017-es évben még további 25 milliárdos támogatásban részesülhetnek Pest megye vállalkozásai és önkormányzatai, így várhatók további vállalkozásfejlesztési pályázatok.

Az igényelhető támogatás 20 és 100 millió forint közti összeg lehet, amire kizárólag a Pest megye területén székhellyel rendelkező vállalkozások pályázhatnak.

Bővebben...

 

GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 31-től 2019. január 31-ig lehetséges.


A felhívás célja, hogy vissza nem térítendő támogatás és visszatérítendő pénzügyi eszköz támogatásként kedvezményes kamatozású kölcsön együttes biztosítása révén segítse a szabad vállalkozási zónák területén kívül a feldolgozóipari ágazatban és a szabad vállalkozási zónák területén a fenti tevékenységi korlátozás nélkül, a fejleszteni kívánó KKV-k olyan kapacitásbővítő beruházásait, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők, képesek kitermelni a forráshoz jutás költségeit is, ugyanakkor a pénzpiacokon egyáltalán, vagy nem kellő mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz.

A felhívás keretében legalább 10%-os saját forrással, egyszerűsített eljárással, egyablakos rendszerben igényelhető vissza nem térítendő támogatás valamint kölcsön. A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön egyidejű igénybevétele kötelező.

Bővebben...

 

GINOP-1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

A felhívás célja:

A támogatott beruházásnak olyan kapacitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot.

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig lehetséges.


A Felhívás keretében mikro-, kis- és középvállalkozások igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást fejlesztéseik támogatásához 5-25 millió Ft összegben, legfeljebb 50%-os támogatási intenzitás mellett. Szabad vállalkozási zónának minősülő településeken megvalósuló fejlesztések esetén ágazati korlátozás nélkül igényelhető támogatás, szabad vállalkozási zónán kívül a vállalkozások feldolgozóipari beruházásai támogathatók.

Bővebben...

 

Hamarosan indul a falusi turizmus pályázat!

VP6-6.4.1–16 - Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása -

Pályázok köre:

1. Aktív mezőgazdasági termelő, aki:

 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évi - vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évi -, árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik
 • a támogatással érintett tevékenysége nem Annex I. termék feldolgozására irányul.

Bővebben...

 

Ha fejleszteni szeretne, akkor START! Eljött az idő!

Elindult a mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására irányuló pályázatok társadalmi egyeztetése!

Így, a végleges felhívások megjelenése várhatóan október elejéig megtörténik a benyújtásuk pedig leghamarabb november elején!

Bővebben...

 

VP6-6.2.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása

2016. 08. 25.-én megjelent az egyik nagyon várt pályázat a vidéken élők számára 100%-os támogatási intenzitással.

A támogatás fő céljai:

A) a vidéki térségekben a már működő, legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkező mezőgazdasági mikro-vállalkozások nem mezőgazdasági tevékenység indításával történő gazdasági több lábon állásának biztosítása (a továbbiakban: 1. célterület „Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja”)

B) a vidéki térségekben helyi szükségleteket kiszolgáló szolgáltató mikrovállalkozás indításának előmozdítása (a továbbiakban: 2. célterület „Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – mikrovállalkozás indítása”)

Bővebben...

 

VP3-4-2-2-16 Borászat termékfejlesztésének és erőforrás hatékonyságának támogatása

A maximálisan igényelhető támogatás 200 millió forint, a támogatási intenzitás 50%.

A támogatási kérelmek benyújtására a 2016. szeptember 12. napjától van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

- 2016. november 11. , 2017. február 10. 2017. május 12. 2017. augusztus 11. 2017. november 10. 2018. február 9. 2018. május 11. 2018. szeptember 11.

Bővebben...

 

A Nagyvállalati Beruházási Támogatási program keretében újabb pályázati lehetőség nagyvállalatoknak!

A Nagyvállalati Beruházási Támogatási program keretében a Kormány, illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium olyan, a feldolgozóiparban tevékenykedő nagyvállalatok beruházására biztosít támogatást, amelyeknél a tervezett beruházások minimum értéke eléri a 100 MFt-ot.

· Rendelkezésre álló keret 15 milliárd forint,

· Támogatás minimum 50 millió forint,

· Pályázhatnak: minimum 3 lezárt évvel rendelkező nagyvállalatok,

· Támogatás intenzitás maximum 20 – 50% között.

Bővebben...

 

VP4-4-4-1-16 Borászat termékfejlesztésének és erőforrás hatékonyságának támogatása

Felhívás tervezett megjelenése: 2016. május - június

Cél: az ágazat versenyképességének javítása a legkorszerűbb technológiákkal.

Támogatási célterületek:

hozzáadott érték növelése (építéssel járó beruházások, építéssel nem járó eszközök, technológia, új gép beszerzése),

energiahatékonyság javítása (megújuló energiaforrás használata),

vegyes tartalmú beruházások (REL/EIP),

Közös beruházások előnyt élveznek (pl. palackozó, hűtő, disztribúció, stb.).

Bővebben...

 

VEKOP-2.1.7-15 Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Budapesten és Pest megyében

A támogatások révén a tudományos eredményekből piacképes termékek, termékcsoportok és szolgáltatások jönnek létre, amelyek hozzájárulnak a KKV-k versenyképességének, innovációs tevékenységének fokozásához, új nemzeti K+F+I képességek megjelenéséhez.

A Felhívás a következő termékfejlesztési fázisokat támogatja:

- prototípusfejlesztés, tesztelés és a termék végső tulajdonságainak kialakítása, (továbbiakban: prototípusfejlesztés)

- a piacra vitel és azt megalapozó tevékenységek (továbbiakban: piacra vitel).

Bővebben...

 

Indul a tanyafejlesztési program 2016

A tanyafejlesztési program keretében három célterületre pályázhatnak a tanyán élők, amelyre 725 millió forint jut. A program keretében a települési és térségi fejlesztéseket, a tanyagazdaságok indítását és fejlesztését, illetve a tanyák lakóépületeinek felújítását, valamint lakó- és vagyonbiztonságot szolgáló egyéni fejlesztéseket támogatják.

A pályázati felhívások jövő hét második felétől lesznek elérhetőek, míg a kérelmeket várhatóan ez év júniusától lehet majd benyújtani.

A nyerteseknek akár 75 %-os előleget is igénybe lehet venni.

Támogatási intenzitás 75%-90% között.

Bővebben...

 

Újra módosult a 2016 évi GINOP menetrend!

Megjelent a 2016. 04. 15.-i Magyar Közlönyben a  Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) átdolgozott idei pályázati menetrendje.  Néhány új pályázati felhívás is várható idén és többnek a keretösszege is jelentősen bővül. valamint számos, az év elejére ígért pályázat a csúszások miatt csak több hónappal jelenik meg.

Bővebben...

 

VP2-4.1.1.2-16 Baromfitartó telepek korszerűsítése

Lehetőség nyílik az állattartásra, valamint az előállított termék kezelésére, tárolására szolgáló épületek, építmények létrehozására, kialakítására, továbbá építéssel nem járó projektek megvalósítására is az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésén keresztül. Az állattartás erőforrás-hatékonyságának javulása többek között a fajlagos energiafelhasználás csökkenését eredményezi, ezért jelen Felhívás különösen épít az állattartó létesítmények minden olyan irányú beruházására, amely a hatékonyabb energiafelhasználást hivatott elősegíteni. Ennek megfelelően az állattartó telepek létesítményeinek épületenergetikai, épületgépészeti felújítása, technológiáinak korszerűsítése, valamint a megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák beszerzése is támogatásra kerül.

A Felhívás keretében támogatás kizárólag baromfifélék (házityúk, pulyka, kacsa, pézsmaréce, lúd, gyöngytyúk) tartásához kapcsolódó projekthez nyújtható.

Bővebben...

 

Tájékoztató a Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása című felhívás beadási lehetőségének átmeneti szüneteltetéséről

2017.03. 03.-i tájékoztató alapján a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása” című (GINOP-1.2.2-16 kódszámú) felhívás esetében különösen nagyszámú támogatási kérelem érkezett be, amelyek forrásigénye meghaladja a rendelkezésre álló keretet.

A beérkezett kérelmek feldolgozásának idejére a támogatási kérelmek beadása 2017. március 7-én, 12:00 órától átmenetileg szünetel.

 

Tájékoztató a GINOP-1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című felhívás beadási lehetőségének felfüggesztéséről

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése” című (GINOP-1.2.1-16 kódszámú) felhívás esetében különösen nagy számú támogatási kérelem érkezett be, amelyek forrásigénye meghaladja a rendelkezésre álló keretet.

A beérkezett kérelmek feldolgozásának idejére a támogatási kérelmek beadása 2017. március 1-jén, 00:00 órától átmenetileg szünetel.

 

Megjelent „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” elnevezésű (VP2-6.1.1-16 azonosító jelű) felhívás.

A támogatási kérelmek benyújtására a 2017. március 1. napjától 2019. február 28. napjáig van lehetőség.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 37,75 milliárd Ft.

A kiírás célja változatlanul a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának, valamint a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése és a mezőgazdasági termelőtevékenység hosszú távú megtartása.

Bővebben...

 

VP2-4.1.3.5-16 Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása

Az IH a végrehajtás során a forrásokat a legfeljebb 850 000 euró Standard Termelési Érték (a továbbiakban STÉ) üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők számára biztosítja.

Támogatás maximális összege:

· egyéni projektnél 10 MFt,

· kollektívnál 20 MFt,

· traktor beszerzésre max. 5 MFt.

Bővebben...

 

GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

A felhívás célja:

A támogatott beruházásnak olyan kapacitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot.

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig lehetséges.

A Felhívás keretében mikro-, kis- és középvállalkozások igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást feldolgozóipari fejlesztéseik támogatásához 25-250 millió Ft összegben, legfeljebb 50%-os támogatási intenzitás mellett.


Bővebben...

 

Felfüggesztik a terménytárolói pályázatot!

A rendelkezésre álló forrás kimerülése miatt a „Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése” című pályázat felfüggesztéséről döntött az irányító hatóság.

A „Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése” című, mintegy 19,68 milliárd forint keretösszegű pályázatra mezőgazdasági termelők és csoportjaik 2016. augusztus 5-től kezdhették meg támogatási kérelmeik benyújtását, és eddig több mint 30 milliárd forint igény érkezett.
Az irányító hatóság közleménye értelmében erre legkésőbb 2016. október 5-én 23 óra 59 percig lesz lehetőségük. Ezt követően a felhívást – a forráskeret kimerülése miatt – felfüggeszti.

A felfüggesztésről és a pályázati felhívás részleteiről a www.palyazat.gov.hu honlapon olvasható bővebb tájékoztatás. (Miniszterelnökség)

A törvényi szabályozás és a követendő trend alapján többi pályázatok leghamarabb az alábbi időpontokban kerülhetnek felfüggesztésre:

·

Bővebben...

 

EFOP-1.3.5-2016 Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével

Egy új pályázat jelent, meg amely segít azon egyesületeknek amelyek a lenti célokat teljesítik a közösségépítésben és a hagyományok ápolásában.

Többek között lovardák, lovas egyesületek számára is nagyszerű lehetőség az "EFOP-1.3.5-2016 Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével" pályázat, hiszen a kiírásban szereplő cél, a közösségfejlesztés és a közösségi programok szervezése több ponton összevág a lovas egyesületek mindennapi tevékenységével.

Bővebben...

 

VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása-

Augusztusban jelenik meg a „VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása” felhívás, amely keretében kizárólag mezőgazdasági vállalkozások a több lábon állás jegyében olyan tevékenység fejlesztését kezdeményezhetik, ami nem a mezőgazdasághoz kapcsolódik.

Bővebben...

 

Érkezik a rég várt Kombinált Mikrohiteles pályázat (30% vissza nem térítendő támogatással kombinált 0%-os mikrohitel)!

Előre láthatóan júliusban megjelenik a „GINOP1.2.3-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében” pályázati kiírás a KKV szektornak az alábbi összetétellel:

· 30% vissza nem térítendő támogatás

· 60%-os nulla százalékos hitel

· 10% önerő mellett.

Bővebben...

 

VP2-4.1.2-16 Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése

A mai napon megjelent a VP2-4.1.2-16 Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése című felhívás melyet 2016 augusztus 05.-től lehet beadni!

A támogatás mértéke, összege

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 100 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 300 millió forint.

b) A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

c) A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

d) A kollektív módon végrehajtott projektek összesen 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak

Bővebben...

 

GINOP-8.3.4-1.2.6-16 Élelmiszeripari középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése keretében finanszírozott kombinált hitel

A pályázati konstrukció összetétele:

· a beruházási költség legfeljebb 15 - 35 %-nak megfelelő, 50-500 millió forint közötti vissza nem térítendő,

· a beruházási költségek legfeljebb 40 - 65 %-át elérő, 1 - 2000 millió forint visszatérítendő támogatás (kedvező kamatozású kölcsön, hitel futamideje akár 15 év)

· minimum 10% önerő

A kombinált konstrukció sajátossága, hogy egy kérelem benyújtásával lehet a fejlesztés megvalósításához szükséges támogatásra és kölcsönre pályázni.

Az új konstrukció csak középvállalkozások számára elérhető

Bővebben...

 

VEKOP-1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében

A jelen felhívás célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, amelyek hozzáadott értéknövekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. június 17-től 2018. június 18-ig lehetséges.

Bővebben...

 

Változik az állattartó telepek korszerűsítését támogató pályázatok beadási határideje

Május közepéig van ideje megismerni a pályázati feltételeket és előkészíteni a szükséges dokumentumokat azon pályázóknak, akik a Vidékfejlesztési Program keretében megjelent, közel 70 milliárd forint keretösszegű állattartó telepek korszerűsítését támogató felhívásokra kívánják benyújtani igényüket.

Az ágazati szereplők számára a beruházások sikeres megvalósítása érdekében fontos, hogy részletesen tájékozódjanak a pályázati követelményekről, ennek érdekében döntött a Miniszterelnökség a támogatói kérelmek beadási határidejének módosításáról. Az ügyfelek a május eleji határidők helyett, leghamarabb 2016. május 17-től kezdődően nyújthatják be az öt pályázati felhívásra igényüket.

Bővebben...

 

Áprilisban jönnek az új GINOP- pályázatok!

Még ebben a hónapban megjelennek a kis- és középvállalatok fejlesztését célzó új pályázati felhívások a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében.

Az új GINOP- pályázatok között hamarosan megnyílik a logisztikai szolgáltató központok 6 milliárd forintos keretösszeggel vagy a kkv-k, beszállítói integrátorok támogatása 20 milliárd forint keretösszeggel.

A GINOP minden pályázata - a jelenleg átdolgozás alatt álló felfüggesztettek is - június végéig megjelenik - mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) gazdaságfejlesztésért és - szabályozásért felelős államtitkára.

Forrás: MTI

FIGYELEM! A pályázati felhívások egyedi feltételeket tartalmaznak, ezért fejlesztési elképzeléseinek előszűrése és projektjük előkészítése miatt bizalommal keresse tanácsadóinkat az alábbi elérhetőségek egyikén: 06 20 377 9200, Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

 

VP2-4.1.1.4-16 Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése

Lehetőség nyílik az állattartásra, valamint az előállított termék kezelésére, tárolására szolgáló épületek, építmények létrehozására, kialakítására, továbbá építéssel nem járó projektek megvalósítására is az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésén keresztül. Az állattartás erőforrás-hatékonyságának javulása többek között a fajlagos energiafelhasználás csökkenését eredményezi, ezért jelen Felhívás különösen épít az állattartó létesítmények minden olyan irányú beruházására, amely a hatékonyabb energiafelhasználást hivatott elősegíteni. Ennek megfelelően az állattartó telepek létesítményeinek épületenergetikai, épületgépészeti felújítása, technológiáinak korszerűsítése, valamint a megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák beszerzése is támogatásra kerül.

A támogatás mértéke, összege:

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 15 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 30 millió forint.

b)

Bővebben...

 

1. oldal / 4

Szolgáltatásaink

Az alábbi linkről letölthető az Előminősítő adatlap.

Az előminősítő adatlap kitöltése és visszaküldése esetén ingyenesen elvégezzük a gazdaság előminősítését.


Cégünk magasan képzett szakemberekkel az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

 • Pályázatfigyelés,

 • Tanácsadás és projektgenerálás.
 • Pályázatírás és projektmenedzsment
 • Piackutatás és elemzés.
 • Közbeszerzés,

 • Megvalósíthatósági tanulmányok készítése,
 • Üzleti tervek készítése,
 • Stratégiai tervezés, szervezetfejlesztés
 • Pénzügyi tanácsadás,

 • Energetikai rendszerek tervezése, kivitelezése.

Az általunk kínált szolgáltatásokért garanciát vállalunk.

 

Karrier