Címlap

Újra beadható a VNT-2020-1 versenyképesség-növelő támogatás!

Megjelent a VNT-2020-1 versenyképesség-növelő támogatás kiírása. A támogatást úgy tervezték, hogy legalább 150 000 euró beruházási tervvel és a meglévő munkahelyek fenntartása céljából támogassa a vállalatokat. A kormányzati intézkedések alapján a versenyképesség javítását célzó támogatási felhívás (azonosítószám: VNT-2020-1) 50 milliárd forintos költségvetéssel ismét elérhető a közepes és nagy vállalkozások számára.

Bővebben...

 

GINOP-1.2.9-20 HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TELEPÜLÉSEKEN MŰKÖDŐ MIKRO- ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSEINEK TÁMOGATÁSA

Megjelent a hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztését támogató felhívás 5 milliárd forintos keretösszeggel.

A támogatási kérelmeket azon mikro- és kisvállalkozások nyújthatnak be amelyek:

· a felhívás tervezet 1. és 2. számú szakmai mellékletében felsorolt településen valósítják meg fejlesztéseiket,

· rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő), üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),

· éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.

· Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy

· kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Bővebben...

 

Mi várható a 2021-2027-es uniós pályázatoktól?

A jövő év első negyedévében várhatóan megjelenteti a kormány az új EU-s ciklus forrásaiból az első pályázatokat, amelyek a kis- és középvállalkozásoknak, illetve a családoknak szólnak.

A 7 éves keretösszegből 35,1, a NextGenerationEU nevezetű új keretből pedig várhatóan 16,2 milliárd eurónyi forrásban fog majd hazánk részesülni és egyszerűsítést terveznek a pályázat rendszerben.

Bővebben...

 

GINOP-1.2.14-20 DIVAT ÉS DIZÁJNIPARI MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MODERN ÜZLETI ÉS TERMELÉSI KIHÍVÁSOKHOZ VALÓ ALKALMAZKODÁSÁT SEGÍTŐ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA

A felhívás célja a divat és dizájnipari tervező-gyártó kkv-k megújulását elősegítő technológiai fejlesztések támogatása.

Minden vidéki mikro-, kis- és középvállalkozás pályázhat, amely:

· rendelkezik legalább egy lezárt üzleti évvel,

· éves átlagos statisztikai létszáma minimum 1 fő volt,

· kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy egyéni cég.

· amelyek a támogatási kérelem benyújtásakor szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. § (1) bekezdése szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban,

· amelyek a felsorolt TEÁOR szám szerinti feldolgozóipari tevékenységekre irányul:

Bővebben...

 

2- kör - versenyképesség növelő támogatás

Július 6-án újraindul a közép-és nagyvállalkozásoknak elérhető versenyképesség növelő támogatás, melynek keretében egyszeri, vissza nem térítendő, akár 285 millió Ft-ot lehet igényelni a koronavírus-járvány következtében károsult vállalkozások beruházásaira.

Az előleg formájában elérhető, vissza nem térítendő "készpénztámogatás" (VIP Cash Grant) 2020. december 31-ig nyújtható a vállalatok számára az Európai Bizottság jóváhagyásával, a 7/2020 KKM. rendelet alapján.

Bővebben...

 

100% támogatás magánszálláshelyek fejlesztésére

 

A Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatot írt ki, melyen minden olyan vidéki szereplő részt vehet, aki legfeljebb nyolcszobás szállást működtet.

A jogosult szálláshelyek mindegyike szobánkként 1 millió forint támogatást kaphat idén, 100% támogatási előleggel.

A pályázathoz önerő nem szükséges!

A pályázat céljai:

szolgáltatási színvonalának emelése és általános minőségének javítása, mely a komfortfokozat fejlesztésében valósulhat meg, például tematikus szolgáltatások kialakítása által;

a szálláshelyek működéséből származó árbevételéből profitabilitásuk és fenntarthatóságuk növelése energetikai beruházások megvalósításával;

a turisztikai szektor adófizetési képességének erősítése, az adófizetési morál javítása;

az érintett desztinációkban a vendégek és a vendégéjszakák számának növelése, illetve az adott desztináció jellege miatt szezonálisan működő egységeknél a szezon meghosszabbítása, vagy a szezonalitás egyenetlenségének kezelése a projektek megvalósításán keresztül munkahelyek teremtése és a meglévő munkaerő megtartása.

Bővebben...

 

GINOP 1.2.11-20 - Zöld Nemzeti Bajnokok Program

zöld gazdaság kapacitásainak fejlesztése érdekében Zöld Nemzeti Bajnokok Programot hirdetett az Innovációs és Technológiai Minisztérium a gazdaságvédelmi akcióterv keretében.

A teljes forrás első körben 3,85 milliárd forint melyből a gyártócégek 20-100 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatást kaphatnak 50%-os támogatási intenzitással.

 

A program a zöld gazdaság öt területéről várja a jelentkezéseket:

• Az energiahatékonysági fejlesztéseket kiszolgáló hazai gyártók.

• Az egyszer használatos műanyagtermékek kiváltására kapacitásokat fejlesztő cégek.

• Víz felhasználás hatékonyság fejlesztésére kapacitásokat bővítők.

• Az elektromobilitáshoz kapcsolódó hazai gyártók megerősítése.

• A másodlagos forrásból származó alapanyagokat felhasználó gyártók megerősítése.

 

Június közepétől az érdeklődők beadhatják a kérelmüket egy előminősítésre az IFKA-hoz és az előminősítés után tudnak a pályázaton indulni.

 

A pályázati felhívás tervezete itt érhető el!

 

 

GINOP-1.2.8-20 – 70% -os támogatás 100% előleggel vállalkozásoknak júniustól!

 

Hamarosan megjelenik a GINOP-1.2.8-20 kódszámú A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása.

Támogatási kérelmet mikro- kis- és középvállalkozások nyújthatnak be.

A tervezet szerint mikro-, kis- és középvállalkozások

· új eszközök,

· gépek beszerzésére,

· új technológiai rendszerek

· kapacitások

kialakítására vehetnek igénybe támogatást.

A támogatás formája

Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatásnak minősül. A felhívásban foglalt feltételek részben vagy teljes mértékben történő teljesítése esetén, a visszatérítendő támogatás részben vagy egészben vissza nem térítendő támogatássá módosulhat.

Bővebben...

 

100% támogatás „önkormányzati és egyházi közösségi terek kialakítására” alprogram

Újabb két pályázatot hirdetett meg a kormány a Magyar Falu Program keretében, a pályázatok az egyházi, illetve önkormányzati tulajdonú közösségi tér ki- és átalakítására, valamint foglalkoztatás támogatására adnak 100 % támogatást.

Önállóan támogatható tevékenységek:

1 Közösségi épületek építése, külső és belső tereinek felújítása, bővítése, korszerűsítése

- Új építés, felújítás, bővítés, pl.:

· Fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés;

· Meglévő világítási rendszerek;

· Info- és telekommunikációs hálózat korszerűsítése (kizárólag technikai feltételek megteremtése, eszköz nem).

2 Közösségszervező alkalmazásának bértámogatása

- Támogatás igényelhető egy fő – akár részmunkaidőben foglalkoztatott – közösségszervező bértámogatásának nyújtására a 2020. évi garantált bérminimum járulékaival növelt összegével. Amennyiben a közösségszervező részmunkaidőben kerül foglalkoztatásra, a maximálisan igényelhető támogatás összege munkaidő-arányosan kerül meghatározásra.

Bővebben...

 

MFP-„Útépítés és felújítás pályázat” alprogram

A pályázatok benyújtására 2020. április 8-tól 2020. május 8-ig van lehetőség az 5000 fő alatti települési önkormányzatok számára.

A maximálisan igényelhető támogatási összeg 30 millió Ft, a támogatás intenzitása 100%-os.

A kiírás célja önkormányzatok tulajdonában lévő utak, hidak építése, felújítása, nem csak bel-, hanem külterületen is!

A projekt keretében kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő utak felújítása, szilárd burkolattal történő ellátása, portalanítás, valamint földút kaviccsal vagy kőzúzalékkal történő leszórása, földút szilárd burkolattal való ellátása támogatott. Ezen felül kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő hidak építésére, felújítására, korszerűsítésére van lehetőség.

Bővebben...

 

Magyar Falú Program első 2020-as kiírásai!

 

Az első felhívások keretében orvosi eszközök beszerzésére, orvosi rendelők fejlesztésére és orvosi szolgálati lakások építésére pályázhatnak az 5000 főnél kisebb települési önkormányzatok.

A pályázatok benyújtására 2020. március 25. és 2020. április 24. között van lehetőség (az orvosi szolgálati lakások esetében a benyújtás folyamatos).

Bővebben...

 

Irinyi terv 2020

A kiemelt feldolgozóipari ágazatok növekedését célzó támogatásra pályázhatnak gazdasági társaságok, egyéni cégek, szövetkezetek, európai részvénytársaságok és európai szövetkezetek.

Támogatási kérelmek benyújtására 2020. március 4-től 2020. március 25-ig van lehetőség.

 

Támogatási intenzitás maximum 40%.

A támogatás minimális összege 50 millió Ft és maximális összege 400 millió Ft, mértéke támogatási kategóriától függ, de maximum 40%-os intenzitású lehet.

A legkisebb támogatható projektméret 100 millió Ft, azzal, hogy a beruházáshoz nyújtható támogatás összege el kell, hogy érje az 50 millió Ft-ot.


Induló vállalkozás esetén kizárólag a legkisebb támogatható mérettel rendelkező projekthez nyújtható támogatás.

Bővebben...

 

Pályázat Munkásszállás kialakítására

A negyedik alkalommal meghirdetett 5 milliárd forintos keretösszegű programban ismét kérelmezhetik a támogatást a helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, valamint ezek 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságok munkásszállók építésére, felújítására. A támogatást igénylők köre kibővült, a 2020. május 15-ig nyitva álló határidőben már vállalkozók is benyújthatják kérelmeiket. A magántulajdonú cégek más feltételekkel juthatnak a támogatáshoz, mint az önkormányzatok és az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő társaságok: ez utóbbiak húsz százalék önrésszel, 80 százalékos támogatásra, míg a gazdasági társaságok a fejlett régiókban 25, illetve 35 százalékos, a kevésbé fejlett régiókban 50 százalékos támogatásra nyújthatják be kérelmüket. Ezen felül a kis- és közepes vállalkozások további 10, illetve 20 százalékos támogatásért folyamodhatnak.

A programban új munkásszálló építésre 3 730 000 Ft, felújításra pedig 2 600 000 Ft támogatás adható egy főre. Feltétel, hogy minimum 80 férőhelyes munkásszállások készüljenek.

Felmerülő kérdés, illetve igény esetén, kérjük keressen minket az alábbi elérhetőségek egyikén:  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. vagy +36 20 377 9200-as telefonszámon.

Gönczi Zsolt, operatív igazgató

 

Ingatlanvásárlás és eszközberuházás 50%-os támogatással!

„Út a jövőbe” – Innovatív munkahelyek, képzett munkaerő biztosítása mikro-, kis- és középvállalkozásoknál

A program elsődleges célja a KKV-k kapacitásbővítő és technológia-intenzív beruházásainak támogatása, amellyel a már meglévő vagy új tevékenysége tekintetében magas hozzáadott értékű terméket állít elő vagy magas hozzáadott értékű szolgáltatást nyújt. A célt a program a magas technológiai és műszaki tartalmú beruházások megvalósításának elősegítésével szolgálja.

Bővebben...

 

GINOP-1.2.10-19 - Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai modernizációjának támogatása

 

A „Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai modernizációjának támogatása" című (GINOP-1.2.10-19 kódszámú) felhívás keretében olyan vidéki vállalkozások pályázhatnak új eszközök, gépek beszerzésére, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítására, ahol egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítése vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának megváltoztatása a cél.

A PÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázat célja olyan vállalkozások támogatása, amelyek hozzáadott értéküket tekintve már önmagukban véve is növekedési potenciállal vagy exportnövelési potenciállal bírnak, valamint a projektben történő fejlesztés eredményeként helyi, nemzeti, s főként nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be, vagy ebben való működésük mértéke növekszik.

Bővebben...

 

GINOP-5.2.4-19 Új Gyakornoki program

GINOP-5.2.4-19 Új Gyakornoki program

Megjelent a GINOP-5.2.4-19 Új gyakornoki program, amely keretében támogatják a gyakornokok bérét és járulékait, a mentor bérét és járulékait 6 hónapig (gyakornokokat további 3 hónapig kell foglalkoztatni), továbbá ezen költségek akár 40%-át eszközbeszerzésre lehet fordítani, mely átalány alapú, így árajánlatot sem kell benyújtani!

Bővebben...

 

Mi várható a 2021-2027-es uniós pályázatoktól?

A jövő év első negyedévében várhatóan megjelenteti a kormány az új EU-s ciklus forrásaiból az első pályázatokat, amelyek a kis- és középvállalkozásoknak, illetve a családoknak szólnak.

A 7 éves keretösszegből 35,1, a NextGenerationEU nevezetű új keretből pedig várhatóan 16,2 milliárd eurónyi forrásban fog majd hazánk részesülni és egyszerűsítést terveznek a pályázat rendszerben.

Bővebben...

 

VNT1 - Versenyképesség Növelő Támogatás

Mivel várhatóan további 50 Mrd Ft keretemelés várható a VNT1 - Versenyképesség Növelő Támogatás keretében, 2020. november elején újra indulhat ezen pályázati lehetőség, ahol 800.000 EUR-nak megfelelő Ft összegű azonnali támogatást is kaphat beruházásaihoz.

A pályázaton minden közép- és nagyvállalkozás reszt vehet, ha ki tudja mutatni, hogy a COVID járvánnyal összefüggésben rászorul a támogatásra.

Nincs területi korlátozás, a támogatás Magyarország egész területén elérhető.

Bővebben...

 

2- kör - versenyképesség növelő támogatás

Július 6-án újraindul a közép-és nagyvállalkozásoknak elérhető versenyképesség növelő támogatás, melynek keretében egyszeri, vissza nem térítendő, akár 285 millió Ft-ot lehet igényelni a koronavírus-járvány következtében károsult vállalkozások beruházásaira.

Az előleg formájában elérhető, vissza nem térítendő "készpénztámogatás" (VIP Cash Grant) 2020. december 31-ig nyújtható a vállalatok számára az Európai Bizottság jóváhagyásával, a 7/2020 KKM. rendelet alapján.

Bővebben...

 

Megjelentek a civil szervezetek pályázatai a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében

Értesítjük a civil szervezeteket, hogy megjelentek a Miniszterelnökség által biztosított forrásból a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében 2020. évben meghirdetett „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” című

Pályázati kategóriák kódszáma:

Bővebben...

 

ÚJ Mezőgazdasági pályázatok hamarosan

Az Agrárminisztérium a Gazdaságvédelmi Alap által biztosított 25 milliárd forintnyi többletforrás felhasználásával újabb támogatási konstrukciót hirdet meg.

A minisztérium három szakaszban hirdeti meg a 25 milliárd forintnyi összértékű támogatási programot.

Az első szakasz június legvégétől két hétig tart,

· Az első kérelembenyújtási szakaszában nyílik meg az élelmiszeripar számára egy 8 milliárd forintos, a baromfitartók számára egy 3 milliárd forintos, a sertéstartók részére egy 2,75 milliárd forintos, a dísznövényágazat részére 1,4 milliárd forintos, a halgazdálkodók számára pedig egy 500 millió forintos támogatási keretösszeg.

Bővebben...

 

Magyar Falú Program keretében indul a Falusi Civil Alap!

A Magyar Falu Program keretében elindul a Falusi Civil Alap, hamarosan megjelennek az első pályázatok.  A rendelkezésre álló pénzügyi keret 5 milliárd forint.

Várható célterületek:

Bővebben...

 

Utolsó pályázati lehetőség ebben a ciklusban!

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) pályázatainak túlnyomó része már megjelent, néhány felhívást az uniós költségvetési ciklus végére tartogat a kormány.

A szabad vállalkozási zónákban működő kkv-k fejlesztési elképzeléseinek megvalósítására 2020 év közepétől 1 milliárd forintos kerettel lesz igényelhető a “Szabad vállalkozási zónákban működő mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztéseinek támogatása” -GINOP-1.2.9-20 pályázat.

Felmerülő kérdés, illetve igény esetén, kérjük keressen minket az alábbi elérhetőségek egyikén:  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. vagy +36 20 377 9200-as telefonszámon.

Gönczi Zsolt, operatív igazgató

 

MFP-„Járdaépítés, felújítás támogatása” alprogram

A pályázatok benyújtására 2020. április 8-tól 2020. május 8-ig van lehetőség az 5000 fő alatti települési önkormányzatok számára.

A kiírás célja a járdák építésének és felújításának anyagtámogatása a településen.

A maximálisan igényelhető támogatási összeg 5 millió Ft, a támogatás intenzitása 100%-os.

Bővebben...

 

GINOP-2.1.9-20 Vállalatok innovációs tevékenységének támogatása

Hamarosan megjelenik a GINOP-2.1.9-20 kódszámú Vállalatok innovációs tevékenységének támogatása felhívás a kísérleti fejlesztési tevékenységek támogatására.

Támogatási kérelmet mikro- kis- és középvállalkozások nyújthatnak be.

Támogatás mértéke:

· mikro- és kisvállalkozások esetén 45%-os,

· középvállalkozások esetén 35%-os,

· egyéb vállalkozásoknál 25%-os

Támogatás összege: min. 20 millió Ft, max. 50 millió Ft.

Pályázni 2020. július 1-től augusztus 31-ig lesz lehetőség.

Bővebben...

 

2020-1.1.1. - KKV START - Új innovációs pályázat indul vállalkozásoknak!

A hamarosan induló KKV Start pályázat célja olyan mikro- és kisvállalkozások innovációs tevékenységének támogatása. A konstrukció a tervek szerint 2020. március második felében indul.

Az igényelhető támogatás összege minimum 10 millió Ft, maximum 20 millió Ft60%-os támogatási intenzitással.

Bővebben...

 

Civil szervezeteknek pályázati lehetőség

2020-ban folytatódik a Magyar Falú program és újra lehet pályázni.

Az Önkormányzat és egyház mellett a civil szervezeteknek is lesz lehetőségük forráshoz jutni.

 • önkéntes tűzoltó-egyesületek,
 • sportegyesületek,
 • nyugdíjasklubok
 • polgárőr szervezetek

Várhatóan egy hónap múlva írják ki a pályázatot, és 5 milliárd forint keretösszegig nyújthatják be forrásigényüket a Magyar Falu programban. Az 5 ezer lélekszám alatti településen működő, ott székhellyel rendelkező civil szervezetek pályázhatnak.

Pályázható:

 • rendezvényekre, vagy programokra 2 millió forintig lehet pályázni.
 • Ingatlanvásárlásra, ingatlanfejlesztésre 6 millió forintig (utóbbinál, amennyiben az adott ingatlan az önkormányzati, vagy egyházi tulajdonban van, ez esetben a civil szervezetnek már a pályázat benyújtásakor rendelkeznie kell hosszútávú ingyenes használatba vételi szerződéssel).
 • Motorral hajtott jármű beszerzésére 4 millió forintig,
 • egyéb eszközbeszerzésre 2 millió forintig

Felmerülő kérdés, illetve igény esetén, kérjük keressen minket az alábbi elérhetőségek egyikén:  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. vagy +36 20 377 9200-as telefonszámon.

Gönczi Zsolt, operatív igazgató

 

Hamarosan újra pályázható az - "Állattartó telepek korszerűsítése" egyes felhívásai!

Az Agrárminisztérium március végéig a Vidékfejlesztési Program Állattartó telepek korszerűsítését támogató pályázatai keretében a sertés- és baromfitelepek számára nyitják újra a pályázati felhívásokat. Az intézkedéstől többek között a különböző járványos állatbetegségek visszaszorítását és megelőzését várják el.  közlemény alapján a. A két felhívásra a korábbi felhívások feltételei szerint lehet majd pályázni azzal, hogy az újranyitott felhívásban célzottan jelenik majd meg a járványügyi fejlesztések támogatása. Így például a fertőtlenítő berendezések, kerítések vagy telepi égetők létesítése.

A feltételek hasonlóak lesznek a 2016-ban megjelent felhívásokhoz.

Felmerülő kérdés, illetve igény esetén, kérjük keressen minket az alábbi elérhetőségek egyikén: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. vagy +36 20 377 9200-as telefonszámon.

Gönczi Zsolt, operatív igazgató

 

GINOP-4.1.4-19 "Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása

Támogatási kérelmet mikro- kis- és középvállalkozások nyújthatnak be.

Támogatás mértéke: max. 55%;

Támogatás összege: min. 3 millió Ft, max. 100 millió Ft.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2019. november 11. 9.00 órától 2020. január 15. 10.00 óráig lehetséges.

Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2020. január 15. 10 óra 00 perc

Bővebben...

 

MUNKÁSSZÁLLÁS ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

A felhívás célja a foglalkoztatás elősegítése céljából munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállások kialakítása. A rendelkezésre álló keretösszeg 5 milliárd Ft.

A támogatási kérelmek benyújtására várhatóan 2019. október 10. – 2020. május 25. között kerülhet sor, a támogató döntések épület építésre/felújításra irányuló projekt esetén 2020.12.31-ig, helyi infrastruktúra fejlesztéshez nyújtott támogatás esetén 2021.06.30-ig hozhatók.

PÁLYÁZOK KÖRE:

· Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, valamint ezek 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságok

· Azok a nem állami tulajdonú gazdasági társaságok, melyek vállalatcsoport-szintű foglalkoztatotti létszáma nem haladja meg a 12 ezer főt a benyújtást megelőző lezárt üzleti évben, és amely (vállalatcsoport esetén bármely vállalat) rendelkezik legalább 3 lezárt üzleti évvel.

Bővebben...

 

GINOP-5.2.4-19 Új Gyakornoki program

GINOP-5.2.4-19 Új Gyakornoki program

Megjelent a GINOP-5.2.4-19 Új gyakornoki program, amely keretében támogatják a gyakornokok bérét és járulékait, a mentor bérét és járulékait 6 hónapig (gyakornokokat további 3 hónapig kell foglalkoztatni), továbbá ezen költségek akár 40%-át eszközbeszerzésre lehet fordítani, mely átalány alapú, így árajánlatot sem kell benyújtani!

Bővebben...

 

1. oldal / 6

Szolgáltatásaink

Az alábbi linkről letölthető az Előminősítő adatlap.

Az előminősítő adatlap kitöltése és visszaküldése esetén ingyenesen elvégezzük a gazdaság előminősítését.


Cégünk magasan képzett szakemberekkel az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

 • Pályázatfigyelés,

 • Tanácsadás és projektgenerálás.
 • Pályázatírás és projektmenedzsment
 • Piackutatás és elemzés.
 • Közbeszerzés,

 • Megvalósíthatósági tanulmányok készítése,
 • Üzleti tervek készítése,
 • Stratégiai tervezés, szervezetfejlesztés
 • Pénzügyi tanácsadás,

 • Energetikai rendszerek tervezése, kivitelezése.

Az általunk kínált szolgáltatásokért garanciát vállalunk.

 

Fejleszteni szeretne, forrásra van szüksége?

Great Docs and Support

 

PÁLYÁZZON, használjuk ki az Uniós vissza nem térítendő forrásokat!

Munkatársaink nem csak a pályázatok felkutatásában, megírásában és levezénylésében segítenek Önnek, hanem igény esetén a hitelügyintézésben és biztosításban is.

Amit az uniós pályázathoz kínálunk:

 • Ingyenes pályázati audit (díjmentesen megvizsgáljuk, hogy cége el tud-e indulni a pályázaton)
 • Pályázati tanácsadás (tanácsadóink segítenek Önnek, hogy a legtöbbet tudja kihozni uniós projektjéből)
 • Sikerdíjas pályázatírás (Ön csak akkor fizet, ha nyert, így nem érheti veszteség)
 • Teljes körű pályázati projektmenedzsment (minden lehetséges – a pályázattal kapcsolatos – adminisztratív terhet leveszünk a válláról, így Önnek nem kell időt pazarolnia a bonyolult pályázati rendszer megismerésére)

Az igényfelmérő kérdőív a "Letöltések" menüpontban található, igény esetén ezt kérnénk kitöltve számunkra visszajuttatni.
Tovább az igényfelmérő illetve előminősítő kérdőívhez.

 

Megújuló energia - napelemes és szélgenerátoros rendszerek

Native RTL SupportCégünk igény esetén segíteni tud azáltal, hogy alternatív energiaforrások bevonásával drasztikusan lecsökkentsük az egyes háztartások, közintézmények, létesítmények energiafogyasztását.

Profilunk közé tartozik a napelemek és szélgenerátorok forgalmazása, napelemes, szélgenerátoros illetve hibrid rendszerek telepítése valamint ipari méretű fotovoltaikus erőművek építése.
Olyan komplex rendszerek megtervezését és teljes körű kivitelezését is föl tudjuk ajánlani, ahol a nap által termelt elektromosság az épület teljes energia igényét, - beleértve a fűtést is,- ki tudja szolgálni.

 

 

Statisztika

Tartalom találatai : 3113799

Ki olvas minket?

Oldalainkat 11 vendég böngészi