Címlap

Új vidékfejlesztési pályázatok - kismértékű infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztés

Még az ősszel kiírásra kerülnek az első, rég várt vidékfejlesztési pályázatok.  Az egyik, várhatóan legnépszerűbb felhívás a kistelepülések infrastruktúra és szolgáltatásfejlesztését fogja célozni.

7.2. Kisméretű infrastruktúra-fejlesztések a vidéki térségekben

Bővebben...

 

FONTOS!!! Tájékoztató a K+F pályázatok KFI szakpolitikai szempontú véleményezéséről

A kutatási, fejlesztési és innovációs célú hazai és uniós források felhasználásának KFI szakpolitikai koordinációjáért felelős Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) törekvése a stratégiailag megalapozott, társadalompolitikai célokat szolgáló, értéket teremtő, a hosszú távú versenyképességet hatékonyan erősítő innovációs környezet kialakítása.

A fenti célok versenypályázati támogatási rendszerben való érvényesítésére, a KFI célú források nem csak szabályszerű, de célszerű, koordinált, átlátható felhasználásának ösztönzésére a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programok (GINOP) és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) Irányító Hatósággal külön megállapodás alapján rögzített pályázati felhívások esetében a támogatás iránti kérelmek beadásához az NKFI Hivatal kutatási, fejlesztési és innovációs szempontú támogató szakpolitikai véleménye (KFI szakpolitikai vélemény) szükséges. A KFI szakpolitikai szempontú támogató vélemény benyújtásának szükségességéről az Irányító Hatóság által meghirdetett egyes pályázati felhívások rendelkeznek.

Bővebben...

 

Felfüggesztik az 50-500 milliós támogatású GINOP pályázatot

A Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság – a beérkezett támogatási kérelmek nagy számára és a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret valószínűsíthető kimerülésére tekintettel – a „Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése” című (GINOP-1.2.1-15 kódszámú) felhívást 2015. szeptember 18-i határnappal felfüggeszti.

Ezzel egy időben módosításra kerül a Felhívás 4.4. „Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend” fejezete is az alábbiak szerint:

„[...]Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:•        2015. augusztus •        2015. augusztus 15-ét követően minden hónap 18. napja.”

Mindezek alapján az augusztus 15. és szeptember 18. között beérkező támogatási kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra.
2015. szeptember 19-én 0 órától – a felfüggesztés esetleges feloldásáig – nem lesznek támogatási kérelmek benyújthatóak.

Forrás: Széchenyi 2020

A szabad vállalkozási zónákban még lehetőség van a kisebbik, 5-50 milliós támogatású GINOP pályázaton indulni eszközbeszerzés és infrastruktúrafejlesztés témakörben.

 

GINOP-2.1.3-15 Iparjog

A „Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében 2015” felhívás célja a szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom-fenntartási, valamint a szellemi vagyon értékelés és audit tevékenységek támogatása.

Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió (Budapest és Pest megye) területén megvalósuló projektek.

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. szeptember 24-től 2017. szeptember 25-ig lehetséges.


Igényelhető vissza nem térítendő támogatás:

Bővebben...

 

Megjelent három pályázat a vállalatok által már régóta várt kutatás-fejlesztési és innovációs pályázatok közül.

 • GINOP-2.1.1-15 kódszámú "Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása" című, felhívás, amely kapcsán a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 milliárd forint. A támogatási kérelmek benyújtása 2015. szeptember 30-tól 2017. szeptember 29-ig lehetséges.
 • GINOP-2.3.3-15 kódszámú "Kutatási infrastruktúra megerősítése - nemzetköziesedés, hálózatosodás" című felhívás, amely kapcsán a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 20 milliárd forint. A támogatási kérelmek benyújtása 2015. október 15-től 2017. október 15-ig lehetséges.
 • GINOP-2.1.3-15 kódszámú "Iparjog" című, felhívás, amely kapcsán a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 milliárd forint. A támogatási kérelmek benyújtása 2015. szeptember 24-től 2017. szeptember 25-ig lehetséges.

Bővebben...

 

Ősszel indulnak az első vidékfejlesztési pályázatok

Az agrár-vidékfejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár tájékoztatása szerint a vidékfejlesztési források 80 százalékára mikro-, kis- és közepes vállalkozások pályázhatnak a 2014-2020-as európai uniós ciklusban, míg a fennmaradó 20 százaléknyi forrás mindenki számára nyitva áll majd.

Mire mennyi jut?

Az Európai Bizottság által 2015.08.10.-én elfogadott magyar vidékfejlesztési operatív program keretében 2020-ig – 300-310 forintos euró árfolyammal számolva - 1300 milliárd forintot lehet vidékfejlesztésre fordítani. Ezen összeg felosztása az alábbiak szerint alakul:

 • az agrár-környezetgazdálkodási programra 190 milliárd Ft,
 • az ökogazdálkodók támogatására 60 milliárd Ft
 • az állattenyésztés fejlesztésére 75 milliárd Ft,
 • a kertészetre 72 milliárd Ft,
 • a kisméretű terménytárolók és szárítók fejlesztésére 20 milliárd Ft,
 • Bővebben...

 

Szabad Vállalkozási Zónák térképe

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása” című (GINOP-1.2.2-15 kódszámú) felhívások esetében a szabad vállalkozási zónában megvalósuló projekt esetén, amennyiben a projekt elszámolható összköltsége nem haladja meg az 55.000.000 Ft-ot, akkor az összes elszámolható költség maximum 70%-a ítélhető meg,

Az alábbi linken térképen megtekinthető a szabad vállalkozási zónák települései:

https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=hu&authuser=0&mid=zSoW1rYn6Yu8.k0rIJ4Z3qP-c

 

Pályázatok vállalatok részére az energetikai fejlesztésekhez!

Hosszú várakozás után, heteken belül megjelennek a GINOP legújabb sokak által várt pályázati felhívásai melyek elsődlegesen a mikro-, kis- és középvállalkozások primer energiafelhasználás csökkentését segítik elő a megújuló energiaforrások felhasználásának növelésével.

Bővebben...

 

Fontos változások a pályázati menetrendben!

A nyáron beindul a 2020-ig tartó új uniós pályázati ciklus kiírásdömpingje. A pályázatok között jelentős részben lesznek gazdaságfejlesztést támogató konstrukciók.

Június 30-ig elkészül a gazdaságfejlesztési pályázatok éves menetrendjének átalakítása, mert a kutatás-fejlesztési és a megújuló energiaforrások terjedését ösztönző energetikai pályázatok meghirdetése már júliusra előrejön, közben viszont a visszatérítendő támogatási konstrukciók meghirdetése várhatóan 2016-ra csúszik át

 

A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása” című (KEOP-5.6.0/E/15 kódszámú) felhívás.

A pályázati felhívás célja, hogy meglévő, elavult, ezáltal jelentős energia fogyasztónak tekinthető egészségügyi eszközök cseréjéhez kötött modern, alacsonyabb energia-felhasználású CT, MRI, RTG berendezések beszerzésével segítse elő az egészségügyi intézmények energiafelhasználásának csökkenését.

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 9 milliárd forint.

Bővebben...

 

GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Rendelkezésre álló forrás:

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 65 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 250-500 db.

Bővebben...

 

MOSÓGÉPCSERE PÁLYÁZAT ! ITT VANNAK AZ IDŐPONTOK RÉGIÓNKÉNT!

Pályázatot kizárólag elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül nyújthat be a Kormányzati Portálon ügyfélkapus regisztrációval rendelkező természetes személy. A Pályázókat pályázati díj nem terheli.

Pályázatot benyújtani 2015. szeptember 30. napjáig, illetve a rendelkezésre álló forráskimerüléséig az alábbi területi bontásban és kezdő időpontoktól lehetséges:

Bővebben...

 

Megjelent a Fiatal Gazda pályázat kiírása!

Megjelent a Miniszterelnökséget vezető miniszter 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről.

A támogatási kérelmet 2015. május 18. és június 1. között lehet benyújtani postai úton az ügyfél lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségére az MVH honlapján közleményben közzétett nyomtatványon.

 

Májusban indul a 2015-ös fiatal gazda pályázat, utolsó esélyként a teljesen nulláról induló gazdáknak!!

2015 májustól újra beadható a fiatal gazda pályázat tekintettel arra, hogy még mindig komoly pénzek vannak beragadva, a korábbi 2007-2013-as ciklusból a Vidékfejlesztési Programon belül. Ezeknek a pénzeknek a lehívására az utolsó határidő 2015. dec. 31.

Kis Miklós Zsolt (a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára) közölte, a 2007-2013-as időszak forrásainak 100 százalékos felhasználása érdekében hamarosan új pályázatokat írnak ki. Ezeken a fiatal mezőgazdasági termelők kaphatnak támogatást fejlesztéseikhez,  illetve a kertészeti gépek beszerzését is támogatják.

Mivel nagyon rövid az idő, a nyertesek gyorsan megkapják a támogatást, tehát már október/novemberben a számlájukon tudhatják a 11,3 millió Ft-os támogatást, ami a teljes megnyert vissza nem térítendő támogatás 90%-a!

Bővebben...

 

FONTOS információk az Áprilisban induló pályázatokkal kapcsolatban!

2015 áprilisában az elsők között kerülnek kiírásra a kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztéseihez, illetve beruházásaihoz kapcsolódó pályázatok, az energetikai pályázatok, amelyek a megújuló energiaforrások elterjedését támogatják, az infokommunikációs pályázatok, valamint a kutatás-fejlesztési és innovációs pályázatok.

A kiírásra kerülő áprilisi pályázatok:

Bővebben...

 

Telephelyfejlesztések támogatása 2015. áprilistól akár 50% támogatással

Az áprilisban meghirdetésre kerülő pályázatokon 40-50 % vissza nem térítendő támogatást lehet majd igénybe venni telephelyfejlesztési beruházásokra.  Pályázni lehet minden építéssel járó telephelyfejlesztési beruházással lehetséges, az építés mellett eszközbeszerzés is támogatott lesz.

Támogatható tevékenységek:

Bővebben...

 

Az Új VP-AKG program és kézikönyv (2016-2020.)

Az agrár-környezetgazdálkodási kifizetések művelet olyan önkéntes alapon működő kifizetési rendszer, amelyben a programban résztvevők az agrár-környezetgazdálkodási célok elérésének érdekében a gazdálkodásuk során többlet tevékenységek elvégzését vállalják. A VP-ben az AKG-ról leválik az Ökológiai gazdálkodás, az külön alintézkedésbe kerül. A tervezetek szerint az AKG-val párhuzamosan kerül megnyitásra. A kötelezettségvállalás időszaka 2016. január 1.- 2020. december 31.

Pályázati formában kerülnek meghirdetésre várhatóan szeptember-október hónapokban, tehát a nyertes gazdálkodókkal szerződéskötésre kerül sor, s nem határozathozatalra. Benyújtás elektronikus úton, az MVH felületén lesz lehetőség. A pályázat benyújtásához a területek lemérése a tervezet szerint elvárt. Jelenleg zajlik a korábban használt Gazdálkodási Napló egységesítése, hogy minden nyilvántartásra kötelezett ezt használhassa. (A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) AKG-kézikönyve letölthető.)

Alábbiakban röviden a programról.

Bővebben...

 

Vidékfejlesztési Program Kézikönyv

Elérhető és letölthető a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Vidékfejlesztési Programot bemutató új kamarai kézikönyve

, amely az országban elsőként ad átfogó és hiteles tájékoztatást a lehetséges pályázók számára az új Vidékfejlesztési Programról.

 

 

 

GINOP-2.1.1-15 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

Jelen Felhívás célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatásával, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik.


A projekt keretében a támogatást igénylőnek lehetősége nyílik a projektet önállóan, valamint egy vagy több vállalattal (legfeljebb 2 partnerrel) közösen megvalósítani.


Támogatás mértéke, összege:

Bővebben...

 

Állattenyésztők és kertészek figyelem!

Az Európai Bizottság 2015 08.11.-én hivatalosan elfogadta a Vidékfejlesztési Programot (VP), így közel 1300 milliárd forint áll majd rendelkezésre 2020-ig a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés és az élelmiszeripar területén.

A legfontosabb fejlesztési célok közé tartozik a vidéki munkahelyek megőrzése és új munkahelyek teremtése a mezőgazdaságban, főként az olyan munkaigényes ágazatokban, mint az állattenyésztés, zöldség- és gyümölcstermesztés, a kertészet vagy az élelmiszer-feldolgozás. A tervezet a kis- és közepes – főként családi – gazdaságok támogatását helyezi előtérbe, hiszen e vállalkozások jelentős munkahelyteremtő képességgel rendelkeznek és a legtöbb embert foglalkoztatják.

Bővebben...

 

Hamarosan indulnak a vidékfejlesztési pályázatok – előnyben a fiatal gazdák

A Kormánynak minden eddig felmerült szakmai és technikai kérdést sikerült tisztáznia Brüsszellel, így az utolsó akadályok is elhárultak a 2014 és 2020 közötti támogatási időszakot meghatározó vidékfejlesztési program európai uniós elfogadása elől. A hivatalos brüsszeli jóváhagyás várhatóan még ebben a hónapban megszületik.

A Miniszterelnökség tájékoztatása szerint már folyik a pályázatok előkészítése, az első felhívások ősszel jelenhetnek meg., míg a következő évek felhívásainak tervezése és egyeztetése már folyamatban van.

Bővebben...

 

Bővültek a pályázható tevékenységek és eszközök a GINOP pályázatokon belül!

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mikro, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése” című (GINOP-1.2.1-15 kódszámú), valamint a „Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása” című (GINOP-1.2.2-15 kódszámú) felhívások 2015.07.30.-án módosultak az alábbiak szerint:

Bővebben...

 

Megjelentek a Tanyafejlesztési program pályázatai!

Megjelentek a 2015. évi Tanyafejlesztési Program pályázati felhívásai.

A pályázati adatlapok elektronikus kitöltésére és benyújtására 2015. július 15. és augusztus 14. között van lehetőség a Herman Ottó Intézet honlapján.

Bővebben...

 

Uniós projektfinanszírozási problémák megoldva!

Ha nincs elegendő pénze az önerőre, vagy az utófinanszírozás miatt nem tudta befejezni a beruházást akkor itt a lehetőség, használja ki!

Megjelentek a vállalkozások által leginkább várt új uniós pályázatok technológiafejlesztés, kapacitásbővítés és piacra jutás támogatására, és a pályázatokhoz mostantól automatikusan igényelhetők a Széchenyi Kártya Program uniós pályázatokhoz kapcsolódó hitelei.

Bővebben...

 

GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

A rendelkezésre álló forrás:

· szabad vállalkozási zónának minősülő településen megvalósuló fejlesztések esetén 10 milliárd Ft,

· a szabad vállalkozási zónán, valamint a Közép magyarországi régión kívül megvalósuló fejlesztések esetén szintén 10 milliárd Ft.

· A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1000-2000 db.

Bővebben...

 

KEOP – 7.13.0/15 konstrukció Egyházi épületek 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése

 

A Pályázati Felhívás célja energia megtakarítást eredményező beruházási projektek előkészítése a 2014-2020 közötti időszakra.

Az alábbiak szerint előkészített projektek közül kerülnek ki a KEHOP keretében kiírásra kerülő egyházi energetikai pályázat kiemelt projektjei.

FIGYELEM!

A KEHOP 5.7.0 „Egyházak épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetőségével” című konstrukció keretében előkészítési tevékenységek elszámolására nem lesz mód.

Bővebben...

 

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

A pályázat célja:

A vállalkozások külföldi piacokra kijutását elősegítő Felhívás célja mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenésben, árubemutatók és üzletember találkozók megszervezésében. Mindezen célok eredményeként megvalósulhat a mikro-, kis- és középvállalkozások exportképességének és versenyképességének növekedése, a helyi, nemzeti és nemzetközi hálózatokba történő bekapcsolódása, a szomszédos országokkal való együttműködések fejlődése, valamint a régióval folytatott külkereskedelmi tevékenységek fejlődése is. A projektek által teremtett új munkahelyek révén nőhet a foglalkoztatás is. A projektet 24 hónap alatt kell megvalósítani!

Bővebben...

 

Pályázat Önkormányzatok, fiatal gazdák és kertészek részére!

A vidéki alapszolgáltatások fejlesztésére elsősorban önkormányzatok nyújthatnak be pályázatokat május 4-től mikrobuszok, gépkocsik, terepjárók beszerzéséhez.

A fiatal gazdák induló támogatására május 18-tól pályázhatnak azok, akik eddig még nem adtak be területalapú támogatás iránti kérelmeket (míg más fiatal gazdák majd a 2014-2020 közötti, új agrár-vidékfejlesztési programból juthatnak pénzekhez).

A kertészek – szintén a május 18-tól – gépbeszerzésekre pályázhatnak 35 százalékos támogatásintenzitás mellett, amely fiatal gazdáknál és kedvezőtlen adottságú térségekben termelőknél 10 százalékkal nőhet.

Mindhárom pályázatnál követelmény, hogy a beruházásokat még az idén meg kell valósítani, illetve a szükséges számlákkal az év végéig el kell számolni.

 

Megjelent a fiatal gazdák támogatásáról szóló rendelet

Március 13-án jelent meg a földművelésügyi miniszter rendelete a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról.

E jogcím keretében 40 évnél nem idősebb termelők igényelhetik a támogatást, amely maximum 5 éven keresztül nyújtható, legfeljebb 2020-ig. Területi felső korlátja 90 hektár, hektáronkénti összege várhatóan 67,5 euró lesz.

A támogatás igénybevételére nemcsak természetes, hanem jogi személyek is jogosultak. Ez utóbbiak esetében több dokumentumot kell az igényléskor mellékelni, illetve részletesebb magyarázatra szorul, hogy jogi személyeknél ki adhatja be a kérelmet és meddig jogosult a támogatásra.

A rendelet könnyebb értelmezhetősége érdekében az alábbiakban példákkal is illusztrált tájékoztató nyújt hasznos segítséget.

Bővebben...

 

Most már biztos: ÁPRILISBAN jönnek az új GINOP pályázatok a vállalkozások részére

A 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozat 1. számú melléklete határozza meg a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 2015. évre szóló éves fejlesztési keretét.

A pályázatok ütemezése megtekinthető az alábbi linken: GINOP_2015.

Első körben az alábbi tevékenységekre lehet pályázni:

Mikro-, kis- és középvállalkozások esetében:

· termelési kapacitásainak bővítése

· munkahelyteremtő beruházásainak támogatása

· piaci megjelenésének támogatása

· Idegen nyelvi készségek fejlesztése

A Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése kombinált hiteltermék keretében augusztustól lesz elérhető.

 

Busz, terepjáró és személyautó pályázat 100 % támogatással áprilisban!

Április közepétől 100%-os támogatási intenzitás mellett ismét lehet pályázni buszra, terepjárója, személyautóra a Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedései Irányító Hatóságának 6/2015 (III. 13.) számú közleménye szerint. Önkormányzatok, nonprofit szervezetek, egyházi szervezetek pályázhatnak nettó 3,5-8 millió Ft 100%-os vissza nem térítendő forrásra.

A Darányi Ignác Terv keretében működő Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (DIT ÚMVP) III. tengelyén belül a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére irányuló intézkedés (a továbbiakban: alapszolgáltatások jogcím) újranyitása várható.

A benyújtási időszak kezdete: 2015. április közepe.

Bővebben...

 

5. oldal / 6

Szolgáltatásaink

Az alábbi linkről letölthető az Előminősítő adatlap.

Az előminősítő adatlap kitöltése és visszaküldése esetén ingyenesen elvégezzük a gazdaság előminősítését.


Cégünk magasan képzett szakemberekkel az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

 • Pályázatfigyelés,

 • Tanácsadás és projektgenerálás.
 • Pályázatírás és projektmenedzsment
 • Piackutatás és elemzés.
 • Közbeszerzés,

 • Megvalósíthatósági tanulmányok készítése,
 • Üzleti tervek készítése,
 • Stratégiai tervezés, szervezetfejlesztés
 • Pénzügyi tanácsadás,

 • Energetikai rendszerek tervezése, kivitelezése.

Az általunk kínált szolgáltatásokért garanciát vállalunk.

 

Fejleszteni szeretne, forrásra van szüksége?

Great Docs and Support

 

PÁLYÁZZON, használjuk ki az Uniós vissza nem térítendő forrásokat!

Munkatársaink nem csak a pályázatok felkutatásában, megírásában és levezénylésében segítenek Önnek, hanem igény esetén a hitelügyintézésben és biztosításban is.

Amit az uniós pályázathoz kínálunk:

 • Ingyenes pályázati audit (díjmentesen megvizsgáljuk, hogy cége el tud-e indulni a pályázaton)
 • Pályázati tanácsadás (tanácsadóink segítenek Önnek, hogy a legtöbbet tudja kihozni uniós projektjéből)
 • Sikerdíjas pályázatírás (Ön csak akkor fizet, ha nyert, így nem érheti veszteség)
 • Teljes körű pályázati projektmenedzsment (minden lehetséges – a pályázattal kapcsolatos – adminisztratív terhet leveszünk a válláról, így Önnek nem kell időt pazarolnia a bonyolult pályázati rendszer megismerésére)

Az igényfelmérő kérdőív a "Letöltések" menüpontban található, igény esetén ezt kérnénk kitöltve számunkra visszajuttatni.
Tovább az igényfelmérő illetve előminősítő kérdőívhez.

 

Megújuló energia - napelemes és szélgenerátoros rendszerek

Native RTL SupportCégünk igény esetén segíteni tud azáltal, hogy alternatív energiaforrások bevonásával drasztikusan lecsökkentsük az egyes háztartások, közintézmények, létesítmények energiafogyasztását.

Profilunk közé tartozik a napelemek és szélgenerátorok forgalmazása, napelemes, szélgenerátoros illetve hibrid rendszerek telepítése valamint ipari méretű fotovoltaikus erőművek építése.
Olyan komplex rendszerek megtervezését és teljes körű kivitelezését is föl tudjuk ajánlani, ahol a nap által termelt elektromosság az épület teljes energia igényét, - beleértve a fűtést is,- ki tudja szolgálni.

 

 

Statisztika

Tartalom találatai : 3333437

Ki olvas minket?

Oldalainkat 27 vendég böngészi