Címlap

GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

A felhívás célja:

A támogatott beruházásnak olyan kapacitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot.

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig lehetséges.

A Felhívás keretében mikro-, kis- és középvállalkozások igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást feldolgozóipari fejlesztéseik támogatásához 25-250 millió Ft összegben, legfeljebb 50%-os támogatási intenzitás mellett.


Bővebben...

 

Hamarosan indul a falusi turizmus pályázat!

VP6-6.4.1–16 - Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása -

Pályázok köre:

1. Aktív mezőgazdasági termelő, aki:

 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évi - vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évi -, árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik
 • a támogatással érintett tevékenysége nem Annex I. termék feldolgozására irányul.

Bővebben...

 

Ha fejleszteni szeretne, akkor START! Eljött az idő!

Elindult a mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására irányuló pályázatok társadalmi egyeztetése!

Így, a végleges felhívások megjelenése várhatóan október elejéig megtörténik a benyújtásuk pedig leghamarabb november elején!

Bővebben...

 

VP6-6.2.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása

2016. 08. 25.-én megjelent az egyik nagyon várt pályázat a vidéken élők számára 100%-os támogatási intenzitással.

A támogatás fő céljai:

A) a vidéki térségekben a már működő, legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkező mezőgazdasági mikro-vállalkozások nem mezőgazdasági tevékenység indításával történő gazdasági több lábon állásának biztosítása (a továbbiakban: 1. célterület „Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja”)

B) a vidéki térségekben helyi szükségleteket kiszolgáló szolgáltató mikrovállalkozás indításának előmozdítása (a továbbiakban: 2. célterület „Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – mikrovállalkozás indítása”)

Bővebben...

 

VP3-4-2-2-16 Borászat termékfejlesztésének és erőforrás hatékonyságának támogatása

A maximálisan igényelhető támogatás 200 millió forint, a támogatási intenzitás 50%.

A támogatási kérelmek benyújtására a 2016. szeptember 12. napjától van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

- 2016. november 11. , 2017. február 10. 2017. május 12. 2017. augusztus 11. 2017. november 10. 2018. február 9. 2018. május 11. 2018. szeptember 11.

Bővebben...

 

A Nagyvállalati Beruházási Támogatási program keretében újabb pályázati lehetőség nagyvállalatoknak!

A Nagyvállalati Beruházási Támogatási program keretében a Kormány, illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium olyan, a feldolgozóiparban tevékenykedő nagyvállalatok beruházására biztosít támogatást, amelyeknél a tervezett beruházások minimum értéke eléri a 100 MFt-ot.

· Rendelkezésre álló keret 15 milliárd forint,

· Támogatás minimum 50 millió forint,

· Pályázhatnak: minimum 3 lezárt évvel rendelkező nagyvállalatok,

· Támogatás intenzitás maximum 20 – 50% között.

Bővebben...

 

VP4-4-4-1-16 Borászat termékfejlesztésének és erőforrás hatékonyságának támogatása

Felhívás tervezett megjelenése: 2016. május - június

Cél: az ágazat versenyképességének javítása a legkorszerűbb technológiákkal.

Támogatási célterületek:

hozzáadott érték növelése (építéssel járó beruházások, építéssel nem járó eszközök, technológia, új gép beszerzése),

energiahatékonyság javítása (megújuló energiaforrás használata),

vegyes tartalmú beruházások (REL/EIP),

Közös beruházások előnyt élveznek (pl. palackozó, hűtő, disztribúció, stb.).

Bővebben...

 

VEKOP-2.1.7-15 Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Budapesten és Pest megyében

A támogatások révén a tudományos eredményekből piacképes termékek, termékcsoportok és szolgáltatások jönnek létre, amelyek hozzájárulnak a KKV-k versenyképességének, innovációs tevékenységének fokozásához, új nemzeti K+F+I képességek megjelenéséhez.

A Felhívás a következő termékfejlesztési fázisokat támogatja:

- prototípusfejlesztés, tesztelés és a termék végső tulajdonságainak kialakítása, (továbbiakban: prototípusfejlesztés)

- a piacra vitel és azt megalapozó tevékenységek (továbbiakban: piacra vitel).

Bővebben...

 

Indul a tanyafejlesztési program 2016

A tanyafejlesztési program keretében három célterületre pályázhatnak a tanyán élők, amelyre 725 millió forint jut. A program keretében a települési és térségi fejlesztéseket, a tanyagazdaságok indítását és fejlesztését, illetve a tanyák lakóépületeinek felújítását, valamint lakó- és vagyonbiztonságot szolgáló egyéni fejlesztéseket támogatják.

A pályázati felhívások jövő hét második felétől lesznek elérhetőek, míg a kérelmeket várhatóan ez év júniusától lehet majd benyújtani.

A nyerteseknek akár 75 %-os előleget is igénybe lehet venni.

Támogatási intenzitás 75%-90% között.

Bővebben...

 

Újra módosult a 2016 évi GINOP menetrend!

Megjelent a 2016. 04. 15.-i Magyar Közlönyben a  Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) átdolgozott idei pályázati menetrendje.  Néhány új pályázati felhívás is várható idén és többnek a keretösszege is jelentősen bővül. valamint számos, az év elejére ígért pályázat a csúszások miatt csak több hónappal jelenik meg.

Bővebben...

 

VP2-4.1.1.2-16 Baromfitartó telepek korszerűsítése

Lehetőség nyílik az állattartásra, valamint az előállított termék kezelésére, tárolására szolgáló épületek, építmények létrehozására, kialakítására, továbbá építéssel nem járó projektek megvalósítására is az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésén keresztül. Az állattartás erőforrás-hatékonyságának javulása többek között a fajlagos energiafelhasználás csökkenését eredményezi, ezért jelen Felhívás különösen épít az állattartó létesítmények minden olyan irányú beruházására, amely a hatékonyabb energiafelhasználást hivatott elősegíteni. Ennek megfelelően az állattartó telepek létesítményeinek épületenergetikai, épületgépészeti felújítása, technológiáinak korszerűsítése, valamint a megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák beszerzése is támogatásra kerül.

A Felhívás keretében támogatás kizárólag baromfifélék (házityúk, pulyka, kacsa, pézsmaréce, lúd, gyöngytyúk) tartásához kapcsolódó projekthez nyújtható.

Bővebben...

 

VP2-4.1.1.3-16 Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése

Lehetőség nyílik az állattartásra, valamint az előállított termék kezelésére, tárolására szolgáló épületek, építmények létrehozására, kialakítására, továbbá építéssel nem járó projektek megvalósítására is az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésén keresztül. Az állattartás erőforrás-hatékonyságának javulása többek között a fajlagos energiafelhasználás csökkenését eredményezi, ezért jelen Felhívás különösen épít az állattartó létesítmények minden olyan irányú beruházására, amely a hatékonyabb energiafelhasználást hivatott elősegíteni. Ennek megfelelően az állattartó telepek létesítményeinek épületenergetikai, épületgépészeti felújítása, technológiáinak korszerűsítése, valamint a megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák beszerzése is támogatásra kerül.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. május 2. naptól 2018. május 2. napjáig van lehetőség.

Bővebben...

 

VP2-4.1.1.1-16 Állattartó telepek korszerűsítése

A Felhívás célja a lófélék, a húshasznosítású galamb, a strucc, az emu, a fürj, a nyúl, a méh és a csincsilla tartásának támogatása.

A Felhívás több területen kíván hozzájárulni az állattartó telepek versenyképességének növeléséhez. Lehetőség nyílik az állattartásra, valamint az előállított termék kezelésére, tárolására szolgáló épületek, építmények létrehozására, kialakítására, továbbá építéssel nem járó projektek megvalósítására is az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésén keresztül. Az állattartás erőforrás-hatékonyságának javulása többek között a fajlagos energiafelhasználás csökkenését eredményezi, ezért jelen Felhívás különösen épít az állattartó létesítmények minden olyan irányú beruházására, amely a hatékonyabb energiafelhasználást hivatott elősegíteni. Ennek megfelelően az állattartó telepek létesítményeinek épületenergetikai, épületgépészeti felújítása, technológiáinak korszerűsítése, valamint a megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák beszerzése is támogatásra kerül. A Felhívás további fontos célja a fiatal termelők gazdaságainak megerősítése, fejlesztése.

Bővebben...

 

Újra pályázati forrás felhasználásával fejleszthetnek a méhészek!

A hamarosan megjelenő VP2-4.1.1.1-16 - Állattartó Telepek Korszerűsítése felhívás keretén belül lehetőség nyilaik mézház építésére pályázatot benyújtani.

Felhívás megjelenése februárra volt kihirdetve, de várhatóan csak márciusban jelenik meg.

Támogatási kérelmek benyújtásának kezdete: a megjelenéstől számított 30 nap

Jogosultsági feltételek:

Bővebben...

 

VP-2-4.1.3.1.-16 „Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségéve

Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével” című (VP-2-4.1.3.1.-16 kódszámú) felhívás.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, azaz 22,5 milliárd forint, egy összegben kerül megnyitásra.

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. március 7. napjától 2018. március 6. napjáig van lehetőség.

A pályázatban többek között támogatható a kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesítmények építése, energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek, illetve új vagy meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak esetében megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

A támogatási intenzitások átlagosan 50%-osak, de fiatal mezőgazdasági termelők vagy kollektív beruházások 10-10% többletintenzitásra lehetnek jogosultak.

Pályázhatnak:

· Mezőgazdasági termelők

· Termelői csoport, termelői szervezet

· Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

 

 

HAMAROSAN INDUL AZ ÜLTETVÉNYTELEPÍTÉSI PÁLYÁZAT

Hamarosan indul a sokak által várt ültetvénytelepítési támogatás keretében kiírásra kerülő pályázat. Eljött az idő megkezdeni a felkészülést a támogatási igény benyújtására.

A támogatásra kiírandó forrás összege elmarad a tervezettől, ezért csakúgy, mint a tavalyi kertészeti gépbeszerzés pályázatánál, a beadási idő rövid lesz, tehát a gyorsaság lehet ismét a mérvadó.

Bővebben...

 

Felfüggesztik a terménytárolói pályázatot!

A rendelkezésre álló forrás kimerülése miatt a „Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése” című pályázat felfüggesztéséről döntött az irányító hatóság.

A „Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése” című, mintegy 19,68 milliárd forint keretösszegű pályázatra mezőgazdasági termelők és csoportjaik 2016. augusztus 5-től kezdhették meg támogatási kérelmeik benyújtását, és eddig több mint 30 milliárd forint igény érkezett.
Az irányító hatóság közleménye értelmében erre legkésőbb 2016. október 5-én 23 óra 59 percig lesz lehetőségük. Ezt követően a felhívást – a forráskeret kimerülése miatt – felfüggeszti.

A felfüggesztésről és a pályázati felhívás részleteiről a www.palyazat.gov.hu honlapon olvasható bővebb tájékoztatás. (Miniszterelnökség)

A törvényi szabályozás és a követendő trend alapján többi pályázatok leghamarabb az alábbi időpontokban kerülhetnek felfüggesztésre:

·

Bővebben...

 

EFOP-1.3.5-2016 Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével

Egy új pályázat jelent, meg amely segít azon egyesületeknek amelyek a lenti célokat teljesítik a közösségépítésben és a hagyományok ápolásában.

Többek között lovardák, lovas egyesületek számára is nagyszerű lehetőség az "EFOP-1.3.5-2016 Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével" pályázat, hiszen a kiírásban szereplő cél, a közösségfejlesztés és a közösségi programok szervezése több ponton összevág a lovas egyesületek mindennapi tevékenységével.

Bővebben...

 

VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása-

Augusztusban jelenik meg a „VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása” felhívás, amely keretében kizárólag mezőgazdasági vállalkozások a több lábon állás jegyében olyan tevékenység fejlesztését kezdeményezhetik, ami nem a mezőgazdasághoz kapcsolódik.

Bővebben...

 

Érkezik a rég várt Kombinált Mikrohiteles pályázat (30% vissza nem térítendő támogatással kombinált 0%-os mikrohitel)!

Előre láthatóan júliusban megjelenik a „GINOP1.2.3-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében” pályázati kiírás a KKV szektornak az alábbi összetétellel:

· 30% vissza nem térítendő támogatás

· 60%-os nulla százalékos hitel

· 10% önerő mellett.

Bővebben...

 

VP2-4.1.2-16 Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése

A mai napon megjelent a VP2-4.1.2-16 Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése című felhívás melyet 2016 augusztus 05.-től lehet beadni!

A támogatás mértéke, összege

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 100 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 300 millió forint.

b) A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

c) A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

d) A kollektív módon végrehajtott projektek összesen 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak

Bővebben...

 

GINOP-8.3.4-1.2.6-16 Élelmiszeripari középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése keretében finanszírozott kombinált hitel

A pályázati konstrukció összetétele:

· a beruházási költség legfeljebb 15 - 35 %-nak megfelelő, 50-500 millió forint közötti vissza nem térítendő,

· a beruházási költségek legfeljebb 40 - 65 %-át elérő, 1 - 2000 millió forint visszatérítendő támogatás (kedvező kamatozású kölcsön, hitel futamideje akár 15 év)

· minimum 10% önerő

A kombinált konstrukció sajátossága, hogy egy kérelem benyújtásával lehet a fejlesztés megvalósításához szükséges támogatásra és kölcsönre pályázni.

Az új konstrukció csak középvállalkozások számára elérhető

Bővebben...

 

VEKOP-1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében

A jelen felhívás célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, amelyek hozzáadott értéknövekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. június 17-től 2018. június 18-ig lehetséges.

Bővebben...

 

Változik az állattartó telepek korszerűsítését támogató pályázatok beadási határideje

Május közepéig van ideje megismerni a pályázati feltételeket és előkészíteni a szükséges dokumentumokat azon pályázóknak, akik a Vidékfejlesztési Program keretében megjelent, közel 70 milliárd forint keretösszegű állattartó telepek korszerűsítését támogató felhívásokra kívánják benyújtani igényüket.

Az ágazati szereplők számára a beruházások sikeres megvalósítása érdekében fontos, hogy részletesen tájékozódjanak a pályázati követelményekről, ennek érdekében döntött a Miniszterelnökség a támogatói kérelmek beadási határidejének módosításáról. Az ügyfelek a május eleji határidők helyett, leghamarabb 2016. május 17-től kezdődően nyújthatják be az öt pályázati felhívásra igényüket.

Bővebben...

 

Áprilisban jönnek az új GINOP- pályázatok!

Még ebben a hónapban megjelennek a kis- és középvállalatok fejlesztését célzó új pályázati felhívások a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében.

Az új GINOP- pályázatok között hamarosan megnyílik a logisztikai szolgáltató központok 6 milliárd forintos keretösszeggel vagy a kkv-k, beszállítói integrátorok támogatása 20 milliárd forint keretösszeggel.

A GINOP minden pályázata - a jelenleg átdolgozás alatt álló felfüggesztettek is - június végéig megjelenik - mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) gazdaságfejlesztésért és - szabályozásért felelős államtitkára.

Forrás: MTI

FIGYELEM! A pályázati felhívások egyedi feltételeket tartalmaznak, ezért fejlesztési elképzeléseinek előszűrése és projektjük előkészítése miatt bizalommal keresse tanácsadóinkat az alábbi elérhetőségek egyikén: 06 20 377 9200, Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

 

VP2-4.1.1.4-16 Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése

Lehetőség nyílik az állattartásra, valamint az előállított termék kezelésére, tárolására szolgáló épületek, építmények létrehozására, kialakítására, továbbá építéssel nem járó projektek megvalósítására is az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésén keresztül. Az állattartás erőforrás-hatékonyságának javulása többek között a fajlagos energiafelhasználás csökkenését eredményezi, ezért jelen Felhívás különösen épít az állattartó létesítmények minden olyan irányú beruházására, amely a hatékonyabb energiafelhasználást hivatott elősegíteni. Ennek megfelelően az állattartó telepek létesítményeinek épületenergetikai, épületgépészeti felújítása, technológiáinak korszerűsítése, valamint a megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák beszerzése is támogatásra kerül.

A támogatás mértéke, összege:

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 15 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 30 millió forint.

b)

Bővebben...

 

VP2-4.1.1.5-16 Sertéstartó telepek korszerűsítése

Lehetőség nyílik az állattartásra, valamint az előállított termék kezelésére, tárolására szolgáló épületek, építmények létrehozására, kialakítására, továbbá építéssel nem járó projektek megvalósítására is az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésén keresztül. Az állattartás erőforrás-hatékonyságának javulása többek között a fajlagos energiafelhasználás csökkenését eredményezi, ezért jelen Felhívás különösen épít az állattartó létesítmények minden olyan irányú beruházására, amely a hatékonyabb energiafelhasználást hivatott elősegíteni. Ennek megfelelően az állattartó telepek létesítményeinek épületenergetikai, épületgépészeti felújítása, technológiáinak korszerűsítése, valamint a megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák beszerzése is támogatásra kerül.

Bővebben...

 

100 %-os támogatás a „Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése” keretén belül!

„Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése” című (VP2-6.3.1-16) kódszámú Felhíváshoz kapcsolódó kérelmek, melyeket 2016. 03.21.-től lehetett volna beadni jelenleg nem beadhatók, a beadás kezdő dátuma módosul, amelyről a későbbiekben tájékoztat a Miniszterelnökség. A pályázat előkészítését már most érdemes elkezdeni.

Pályázók köre:

Főállású őstermelők, mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő főállású egyéni vállalkozók, illetve szociális szövetkezetek pályázhatnak akár 4,5 millió forint átalánytámogatásra. Az átalánytámogatás lényege: nem adott beruházáshoz kötött, nem kell számlákkal elszámolni, 100%-os támogatás.

Bővebben...

 

VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás (2016 szeptemberi kiírás)

A kormány határozata szerint a Miniszterelnökség az új Vidékfejlesztési Programban (VP) idén szeptemberben ír ki új felhívást 18-40 év közötti, mezőgazdasági szakismerettel bíró fiatal gazdák számára, akik összesen 37,73 milliárd forintra pályázhatnak.

Egy-egy igénylő továbbra is 40 ezer eurós – több mint 12 millió forintos – támogatást nyerhet, de a tárca szigorítja az igénybe vételi feltételeket, de szigorítja a támogatási feltételeket, éspedig:

·

Bővebben...

 

VP-6-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés

Magyarország Kormánya célul tűzte ki a vidéki térségekben található, településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciójának és energetikai fejlesztésének, a közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítéseinek, továbbá a többfunkciós közösségi terek létrehozásának és fejlesztésének támogatását az alábbi célterületeken:

1. célterület: az állami vagy önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése, illetve a megújuló energiaforrások használata;

2. célterület: a vidéki térségek településképét meghatározó épületek külső rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése;

3. célterület: többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központok létrehozása, fejlesztése.

Bővebben...

 

A Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás felfüggesztése

A beérkezett támogatási kérelmek nagy számára és a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret valószínűsíthető kimerülésére tekintettel a Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság 2016. január 11-i határnappal felfüggeszti a „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” című (GINOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívást.

Ennek értelmében 2016. január 12-én 0 órától – a felfüggesztés esetleges feloldásáig – támogatási kérelmek nem lesznek benyújthatók.

 

 

3. oldal / 6

Szolgáltatásaink

Az alábbi linkről letölthető az Előminősítő adatlap.

Az előminősítő adatlap kitöltése és visszaküldése esetén ingyenesen elvégezzük a gazdaság előminősítését.


Cégünk magasan képzett szakemberekkel az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

 • Pályázatfigyelés,

 • Tanácsadás és projektgenerálás.
 • Pályázatírás és projektmenedzsment
 • Piackutatás és elemzés.
 • Közbeszerzés,

 • Megvalósíthatósági tanulmányok készítése,
 • Üzleti tervek készítése,
 • Stratégiai tervezés, szervezetfejlesztés
 • Pénzügyi tanácsadás,

 • Energetikai rendszerek tervezése, kivitelezése.

Az általunk kínált szolgáltatásokért garanciát vállalunk.

 

Fejleszteni szeretne, forrásra van szüksége?

Great Docs and Support

 

PÁLYÁZZON, használjuk ki az Uniós vissza nem térítendő forrásokat!

Munkatársaink nem csak a pályázatok felkutatásában, megírásában és levezénylésében segítenek Önnek, hanem igény esetén a hitelügyintézésben és biztosításban is.

Amit az uniós pályázathoz kínálunk:

 • Ingyenes pályázati audit (díjmentesen megvizsgáljuk, hogy cége el tud-e indulni a pályázaton)
 • Pályázati tanácsadás (tanácsadóink segítenek Önnek, hogy a legtöbbet tudja kihozni uniós projektjéből)
 • Sikerdíjas pályázatírás (Ön csak akkor fizet, ha nyert, így nem érheti veszteség)
 • Teljes körű pályázati projektmenedzsment (minden lehetséges – a pályázattal kapcsolatos – adminisztratív terhet leveszünk a válláról, így Önnek nem kell időt pazarolnia a bonyolult pályázati rendszer megismerésére)

Az igényfelmérő kérdőív a "Letöltések" menüpontban található, igény esetén ezt kérnénk kitöltve számunkra visszajuttatni.
Tovább az igényfelmérő illetve előminősítő kérdőívhez.

 

Megújuló energia - napelemes és szélgenerátoros rendszerek

Native RTL SupportCégünk igény esetén segíteni tud azáltal, hogy alternatív energiaforrások bevonásával drasztikusan lecsökkentsük az egyes háztartások, közintézmények, létesítmények energiafogyasztását.

Profilunk közé tartozik a napelemek és szélgenerátorok forgalmazása, napelemes, szélgenerátoros illetve hibrid rendszerek telepítése valamint ipari méretű fotovoltaikus erőművek építése.
Olyan komplex rendszerek megtervezését és teljes körű kivitelezését is föl tudjuk ajánlani, ahol a nap által termelt elektromosság az épület teljes energia igényét, - beleértve a fűtést is,- ki tudja szolgálni.

 

 

Statisztika

Tartalom találatai : 2676432

Ki olvas minket?

Oldalainkat 54 vendég böngészi