Címlap

VP2-4.1.2-16 Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése

A mai napon megjelent a VP2-4.1.2-16 Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése című felhívás melyet 2016 augusztus 05.-től lehet beadni!

A támogatás mértéke, összege

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 100 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 300 millió forint.

b) A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

c) A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

d) A kollektív módon végrehajtott projektek összesen 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak

Bővebben...

 

VP4-4-4-1-16 Borászat termékfejlesztésének és erőforrás hatékonyságának támogatása

Felhívás tervezett megjelenése: 2016. május - június

Cél: az ágazat versenyképességének javítása a legkorszerűbb technológiákkal.

Támogatási célterületek:

hozzáadott érték növelése (építéssel járó beruházások, építéssel nem járó eszközök, technológia, új gép beszerzése),

energiahatékonyság javítása (megújuló energiaforrás használata),

vegyes tartalmú beruházások (REL/EIP),

Közös beruházások előnyt élveznek (pl. palackozó, hűtő, disztribúció, stb.).

Bővebben...

 

VEKOP-2.1.7-15 Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Budapesten és Pest megyében

A támogatások révén a tudományos eredményekből piacképes termékek, termékcsoportok és szolgáltatások jönnek létre, amelyek hozzájárulnak a KKV-k versenyképességének, innovációs tevékenységének fokozásához, új nemzeti K+F+I képességek megjelenéséhez.

A Felhívás a következő termékfejlesztési fázisokat támogatja:

- prototípusfejlesztés, tesztelés és a termék végső tulajdonságainak kialakítása, (továbbiakban: prototípusfejlesztés)

- a piacra vitel és azt megalapozó tevékenységek (továbbiakban: piacra vitel).

Bővebben...

 

Indul a tanyafejlesztési program 2016

A tanyafejlesztési program keretében három célterületre pályázhatnak a tanyán élők, amelyre 725 millió forint jut. A program keretében a települési és térségi fejlesztéseket, a tanyagazdaságok indítását és fejlesztését, illetve a tanyák lakóépületeinek felújítását, valamint lakó- és vagyonbiztonságot szolgáló egyéni fejlesztéseket támogatják.

A pályázati felhívások jövő hét második felétől lesznek elérhetőek, míg a kérelmeket várhatóan ez év júniusától lehet majd benyújtani.

A nyerteseknek akár 75 %-os előleget is igénybe lehet venni.

Támogatási intenzitás 75%-90% között.

Bővebben...

 

Újra módosult a 2016 évi GINOP menetrend!

Megjelent a 2016. 04. 15.-i Magyar Közlönyben a  Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) átdolgozott idei pályázati menetrendje.  Néhány új pályázati felhívás is várható idén és többnek a keretösszege is jelentősen bővül. valamint számos, az év elejére ígért pályázat a csúszások miatt csak több hónappal jelenik meg.

Bővebben...

 

VP2-4.1.1.2-16 Baromfitartó telepek korszerűsítése

Lehetőség nyílik az állattartásra, valamint az előállított termék kezelésére, tárolására szolgáló épületek, építmények létrehozására, kialakítására, továbbá építéssel nem járó projektek megvalósítására is az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésén keresztül. Az állattartás erőforrás-hatékonyságának javulása többek között a fajlagos energiafelhasználás csökkenését eredményezi, ezért jelen Felhívás különösen épít az állattartó létesítmények minden olyan irányú beruházására, amely a hatékonyabb energiafelhasználást hivatott elősegíteni. Ennek megfelelően az állattartó telepek létesítményeinek épületenergetikai, épületgépészeti felújítása, technológiáinak korszerűsítése, valamint a megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák beszerzése is támogatásra kerül.

A Felhívás keretében támogatás kizárólag baromfifélék (házityúk, pulyka, kacsa, pézsmaréce, lúd, gyöngytyúk) tartásához kapcsolódó projekthez nyújtható.

Bővebben...

 

VP2-4.1.1.3-16 Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése

Lehetőség nyílik az állattartásra, valamint az előállított termék kezelésére, tárolására szolgáló épületek, építmények létrehozására, kialakítására, továbbá építéssel nem járó projektek megvalósítására is az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésén keresztül. Az állattartás erőforrás-hatékonyságának javulása többek között a fajlagos energiafelhasználás csökkenését eredményezi, ezért jelen Felhívás különösen épít az állattartó létesítmények minden olyan irányú beruházására, amely a hatékonyabb energiafelhasználást hivatott elősegíteni. Ennek megfelelően az állattartó telepek létesítményeinek épületenergetikai, épületgépészeti felújítása, technológiáinak korszerűsítése, valamint a megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák beszerzése is támogatásra kerül.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. május 2. naptól 2018. május 2. napjáig van lehetőség.

Bővebben...

 

VP2-4.1.1.1-16 Állattartó telepek korszerűsítése

A Felhívás célja a lófélék, a húshasznosítású galamb, a strucc, az emu, a fürj, a nyúl, a méh és a csincsilla tartásának támogatása.

A Felhívás több területen kíván hozzájárulni az állattartó telepek versenyképességének növeléséhez. Lehetőség nyílik az állattartásra, valamint az előállított termék kezelésére, tárolására szolgáló épületek, építmények létrehozására, kialakítására, továbbá építéssel nem járó projektek megvalósítására is az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésén keresztül. Az állattartás erőforrás-hatékonyságának javulása többek között a fajlagos energiafelhasználás csökkenését eredményezi, ezért jelen Felhívás különösen épít az állattartó létesítmények minden olyan irányú beruházására, amely a hatékonyabb energiafelhasználást hivatott elősegíteni. Ennek megfelelően az állattartó telepek létesítményeinek épületenergetikai, épületgépészeti felújítása, technológiáinak korszerűsítése, valamint a megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák beszerzése is támogatásra kerül. A Felhívás további fontos célja a fiatal termelők gazdaságainak megerősítése, fejlesztése.

Bővebben...

 

Újra pályázati forrás felhasználásával fejleszthetnek a méhészek!

A hamarosan megjelenő VP2-4.1.1.1-16 - Állattartó Telepek Korszerűsítése felhívás keretén belül lehetőség nyilaik mézház építésére pályázatot benyújtani.

Felhívás megjelenése februárra volt kihirdetve, de várhatóan csak márciusban jelenik meg.

Támogatási kérelmek benyújtásának kezdete: a megjelenéstől számított 30 nap

Jogosultsági feltételek:

Bővebben...

 

VP-2-4.1.3.1.-16 „Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségéve

Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével” című (VP-2-4.1.3.1.-16 kódszámú) felhívás.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, azaz 22,5 milliárd forint, egy összegben kerül megnyitásra.

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. március 7. napjától 2018. március 6. napjáig van lehetőség.

A pályázatban többek között támogatható a kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesítmények építése, energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek, illetve új vagy meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak esetében megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

A támogatási intenzitások átlagosan 50%-osak, de fiatal mezőgazdasági termelők vagy kollektív beruházások 10-10% többletintenzitásra lehetnek jogosultak.

Pályázhatnak:

· Mezőgazdasági termelők

· Termelői csoport, termelői szervezet

· Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

 

 

HAMAROSAN INDUL AZ ÜLTETVÉNYTELEPÍTÉSI PÁLYÁZAT

Hamarosan indul a sokak által várt ültetvénytelepítési támogatás keretében kiírásra kerülő pályázat. Eljött az idő megkezdeni a felkészülést a támogatási igény benyújtására.

A támogatásra kiírandó forrás összege elmarad a tervezettől, ezért csakúgy, mint a tavalyi kertészeti gépbeszerzés pályázatánál, a beadási idő rövid lesz, tehát a gyorsaság lehet ismét a mérvadó.

Bővebben...

 

VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

2015 12.28.-án megjelent a "VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban" pályázati kiírás amely a Vidékfejlesztési Program egyik alappillére. A kiírás keretében az érintett kiírásra allokált teljes 2020-ig rendelkezésre álló keretet elérhetővé tették.

Pályázhatnak Mezőgazdasági termelők és Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások önállóan vagy konzorciumban egyaránt.

A Felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a gazdálkodók számára olyan fejlesztések végrehajtására, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához, továbbá a saját, illetve az alkalmazotti foglalkoztatás fenntartásához, valamint az ágazati szereplők versenyképességének javítása a legkorszerűbb, innovatív technológiák megvalósításával. Különös hangsúlyt kapnak a magasabb minőségű, speciális igényeket kielégítő termékek előállítására irányuló, valamint az erőforrás-hatékonyságot elősegítő beruházások.

Bővebben...

 

Kiegészült a szabad vállalkozási zónák listája

A 361/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 122 újabb települést sorol a "Szabad vállalkozási zónák" közé. Mivel a vállalkozásfejlesztési pályázatoknál ez fontos szerepet játszik (akár úgy, hogy több támogatás kapható, ezeken a településeken), így érdemes Önnek is megnéznie a listát.

§ Az új települések listája: (361/2015 (XII.2) Korm. rendelet).

§ A korábbi települések listája: (27/2013 (II.12) Korm. rendelet).

Jelenleg a "Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása" című pályázat kizárólag a szabad vállalkozási zónákban érhető el, így az 5-50 milliós támogatás újabb 122 településen kapható! A Szabad Vállalkozási Zónákban megvalósuló fejlesztések esetén akár 70%-os intenzitású támogatás is igényelhető.

 

A Vidékfejlesztési Program pályázatainak korlátjai:

A Vidékfejlesztési Program keretei között kiírásra kerülő pályázatok esetében a gazdaság STÁ értéke alapján az alábbi üzemméretre vonatkozó korlátok vannak:

 • kisméretű gazdaság
  • állattenyésztés:                   6 000 -1 275 000 STÉ
  • kertészet:                          6 000 - 850 000 STÉ
 • Bővebben...

 

Módosult a „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása" című (GINOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívás.

Tekintettel a jogszabályi környezet változására, a projektek egyenlő eséllyel történő megvalósítása érdekében a támogatási kérelmek benyújthatóságának kezdő dátuma 2015. október 30-ról 2015. november 2-re módosul.

A legfontosabb módosítás az alábbi:

Bővebben...

 

2015. évre tervezett, még kiírás előtt álló Széchenyi 2020 felhívások

GINOP [1716/2015. (X.06.) Korm. határozat alapján]

Kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása

GINOP-1.1.2-VEKOP-15 – Vállalkozói mentorálas a mikro-, kis- és középvállalkozások részére

GINOP-1.2.4 – Ipari parkok fejlesztése, illetve barnamezős iparterületek megújítása

GINOP-1.2.5 – Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása

GINOP-1.3.2 – Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatása

GINOP-1.3.3 – Beszállítói integrátorok és beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása

GINOP-1.3.4 – Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése

Bővebben...

 

GINOP-8.3.4-1.2.6-16 Élelmiszeripari középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése keretében finanszírozott kombinált hitel

A pályázati konstrukció összetétele:

· a beruházási költség legfeljebb 15 - 35 %-nak megfelelő, 50-500 millió forint közötti vissza nem térítendő,

· a beruházási költségek legfeljebb 40 - 65 %-át elérő, 1 - 2000 millió forint visszatérítendő támogatás (kedvező kamatozású kölcsön, hitel futamideje akár 15 év)

· minimum 10% önerő

A kombinált konstrukció sajátossága, hogy egy kérelem benyújtásával lehet a fejlesztés megvalósításához szükséges támogatásra és kölcsönre pályázni.

Az új konstrukció csak középvállalkozások számára elérhető

Bővebben...

 

VEKOP-1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében

A jelen felhívás célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, amelyek hozzáadott értéknövekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. június 17-től 2018. június 18-ig lehetséges.

Bővebben...

 

Változik az állattartó telepek korszerűsítését támogató pályázatok beadási határideje

Május közepéig van ideje megismerni a pályázati feltételeket és előkészíteni a szükséges dokumentumokat azon pályázóknak, akik a Vidékfejlesztési Program keretében megjelent, közel 70 milliárd forint keretösszegű állattartó telepek korszerűsítését támogató felhívásokra kívánják benyújtani igényüket.

Az ágazati szereplők számára a beruházások sikeres megvalósítása érdekében fontos, hogy részletesen tájékozódjanak a pályázati követelményekről, ennek érdekében döntött a Miniszterelnökség a támogatói kérelmek beadási határidejének módosításáról. Az ügyfelek a május eleji határidők helyett, leghamarabb 2016. május 17-től kezdődően nyújthatják be az öt pályázati felhívásra igényüket.

Bővebben...

 

Áprilisban jönnek az új GINOP- pályázatok!

Még ebben a hónapban megjelennek a kis- és középvállalatok fejlesztését célzó új pályázati felhívások a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében.

Az új GINOP- pályázatok között hamarosan megnyílik a logisztikai szolgáltató központok 6 milliárd forintos keretösszeggel vagy a kkv-k, beszállítói integrátorok támogatása 20 milliárd forint keretösszeggel.

A GINOP minden pályázata - a jelenleg átdolgozás alatt álló felfüggesztettek is - június végéig megjelenik - mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) gazdaságfejlesztésért és - szabályozásért felelős államtitkára.

Forrás: MTI

FIGYELEM! A pályázati felhívások egyedi feltételeket tartalmaznak, ezért fejlesztési elképzeléseinek előszűrése és projektjük előkészítése miatt bizalommal keresse tanácsadóinkat az alábbi elérhetőségek egyikén: 06 20 377 9200, Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

 

VP2-4.1.1.4-16 Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése

Lehetőség nyílik az állattartásra, valamint az előállított termék kezelésére, tárolására szolgáló épületek, építmények létrehozására, kialakítására, továbbá építéssel nem járó projektek megvalósítására is az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésén keresztül. Az állattartás erőforrás-hatékonyságának javulása többek között a fajlagos energiafelhasználás csökkenését eredményezi, ezért jelen Felhívás különösen épít az állattartó létesítmények minden olyan irányú beruházására, amely a hatékonyabb energiafelhasználást hivatott elősegíteni. Ennek megfelelően az állattartó telepek létesítményeinek épületenergetikai, épületgépészeti felújítása, technológiáinak korszerűsítése, valamint a megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák beszerzése is támogatásra kerül.

A támogatás mértéke, összege:

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 15 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 30 millió forint.

b)

Bővebben...

 

VP2-4.1.1.5-16 Sertéstartó telepek korszerűsítése

Lehetőség nyílik az állattartásra, valamint az előállított termék kezelésére, tárolására szolgáló épületek, építmények létrehozására, kialakítására, továbbá építéssel nem járó projektek megvalósítására is az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésén keresztül. Az állattartás erőforrás-hatékonyságának javulása többek között a fajlagos energiafelhasználás csökkenését eredményezi, ezért jelen Felhívás különösen épít az állattartó létesítmények minden olyan irányú beruházására, amely a hatékonyabb energiafelhasználást hivatott elősegíteni. Ennek megfelelően az állattartó telepek létesítményeinek épületenergetikai, épületgépészeti felújítása, technológiáinak korszerűsítése, valamint a megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák beszerzése is támogatásra kerül.

Bővebben...

 

100 %-os támogatás a „Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése” keretén belül!

„Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése” című (VP2-6.3.1-16) kódszámú Felhíváshoz kapcsolódó kérelmek, melyeket 2016. 03.21.-től lehetett volna beadni jelenleg nem beadhatók, a beadás kezdő dátuma módosul, amelyről a későbbiekben tájékoztat a Miniszterelnökség. A pályázat előkészítését már most érdemes elkezdeni.

Pályázók köre:

Főállású őstermelők, mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő főállású egyéni vállalkozók, illetve szociális szövetkezetek pályázhatnak akár 4,5 millió forint átalánytámogatásra. Az átalánytámogatás lényege: nem adott beruházáshoz kötött, nem kell számlákkal elszámolni, 100%-os támogatás.

Bővebben...

 

VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás (2016 szeptemberi kiírás)

A kormány határozata szerint a Miniszterelnökség az új Vidékfejlesztési Programban (VP) idén szeptemberben ír ki új felhívást 18-40 év közötti, mezőgazdasági szakismerettel bíró fiatal gazdák számára, akik összesen 37,73 milliárd forintra pályázhatnak.

Egy-egy igénylő továbbra is 40 ezer eurós – több mint 12 millió forintos – támogatást nyerhet, de a tárca szigorítja az igénybe vételi feltételeket, de szigorítja a támogatási feltételeket, éspedig:

·

Bővebben...

 

VP-6-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés

Magyarország Kormánya célul tűzte ki a vidéki térségekben található, településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciójának és energetikai fejlesztésének, a közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítéseinek, továbbá a többfunkciós közösségi terek létrehozásának és fejlesztésének támogatását az alábbi célterületeken:

1. célterület: az állami vagy önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése, illetve a megújuló energiaforrások használata;

2. célterület: a vidéki térségek településképét meghatározó épületek külső rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése;

3. célterület: többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központok létrehozása, fejlesztése.

Bővebben...

 

A Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás felfüggesztése

A beérkezett támogatási kérelmek nagy számára és a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret valószínűsíthető kimerülésére tekintettel a Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság 2016. január 11-i határnappal felfüggeszti a „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” című (GINOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívást.

Ennek értelmében 2016. január 12-én 0 órától – a felfüggesztés esetleges feloldásáig – támogatási kérelmek nem lesznek benyújthatók.

 

 

GINOP 1.2.5-15 Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása

A támogatás mértéke, összege:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 25 000 000 Ft, maximum 100 000 000 Ft.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a lehet.

Támogatást igénylők köre:

Bővebben...

 

VP5-4.1.1.6-15 Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése

2015 11.20.-án megjelent az Állattenyésztési ágazat fejlesztése keretén belül a trágyatárolók építésére vonatkozó felhívás (valószínűleg utoljára lehet a trágyatároláshoz kapcsolódó eszközök és ingatlanok támogatást igényelni). A Felhívás keretében az állattartó telepeken képződő trágya kezelését, tárolását, felhasználását szolgáló beruházások, valamint gépbeszerzés valósítható meg.

Támogatást igénylők köre

1. Mezőgazdasági termelő:

a. igazolja, hogy a pályázat benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben, vagy ha arra vonatkozóan adatokkal nem rendelkezik, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben a Standard Termelési Érték (STÉ) módszertan alapján (A Bizottság 1242/2008/EK Rendelete alapján) mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6000 euró értékű üzemmérettel rendelkezik. A kapcsolt partnervállalkozások figyelembe vehetőek;

b. a pályázat benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben, vagy ha arra vonatkozóan arra nem rendelkezik, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott;

Bővebben...

 

GINOP-2.1.7-15 – Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Megjelent a legújabb K+F+I pályázat a kisebb innovációs projektek támogatásához!

2015. október 29.-én megjelent és 2015. december 15-től benyújtható a GINOP-2.1.7-15 – Prototípus, termék-, technológiai és szolgáltatásfejlesztés pályázat!

A pályázaton akár induló kis- és középvállalkozások is indulhatnak!

Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

Bővebben...

 

Fontos változás az uniós pályázatokkal kapcsolatban!

2015. november 01-től hatályban lép az új Közbeszerzési Törvény ezért új közbeszerzési szabályokat kell alkalmazni a vállalkozásoknak is az EU-s  támogatásból megvalósított projektek esetében.

Legfontosabb változás, hogy ezután a vállalkozások is közbeszerzési eljárást kell lefolytassanak minden olyan esetben, ahol a támogatás meghaladja, a 25 millió forintot.

Bővebben...

 

Előminősítő adatlap Vidékfejlesztési pályázatok esetében

Az alábbi linkről letölthető az Előminősítő adatlap. Az előminősítő adatlap kitöltése és visszaküldése esetén ingyenesen elvégezzük a gazdaság előminősítését.

 

 

4. oldal / 6

Szolgáltatásaink

Az alábbi linkről letölthető az Előminősítő adatlap.

Az előminősítő adatlap kitöltése és visszaküldése esetén ingyenesen elvégezzük a gazdaság előminősítését.


Cégünk magasan képzett szakemberekkel az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

 • Pályázatfigyelés,

 • Tanácsadás és projektgenerálás.
 • Pályázatírás és projektmenedzsment
 • Piackutatás és elemzés.
 • Közbeszerzés,

 • Megvalósíthatósági tanulmányok készítése,
 • Üzleti tervek készítése,
 • Stratégiai tervezés, szervezetfejlesztés
 • Pénzügyi tanácsadás,

 • Energetikai rendszerek tervezése, kivitelezése.

Az általunk kínált szolgáltatásokért garanciát vállalunk.

 

Fejleszteni szeretne, forrásra van szüksége?

Great Docs and Support

 

PÁLYÁZZON, használjuk ki az Uniós vissza nem térítendő forrásokat!

Munkatársaink nem csak a pályázatok felkutatásában, megírásában és levezénylésében segítenek Önnek, hanem igény esetén a hitelügyintézésben és biztosításban is.

Amit az uniós pályázathoz kínálunk:

 • Ingyenes pályázati audit (díjmentesen megvizsgáljuk, hogy cége el tud-e indulni a pályázaton)
 • Pályázati tanácsadás (tanácsadóink segítenek Önnek, hogy a legtöbbet tudja kihozni uniós projektjéből)
 • Sikerdíjas pályázatírás (Ön csak akkor fizet, ha nyert, így nem érheti veszteség)
 • Teljes körű pályázati projektmenedzsment (minden lehetséges – a pályázattal kapcsolatos – adminisztratív terhet leveszünk a válláról, így Önnek nem kell időt pazarolnia a bonyolult pályázati rendszer megismerésére)

Az igényfelmérő kérdőív a "Letöltések" menüpontban található, igény esetén ezt kérnénk kitöltve számunkra visszajuttatni.
Tovább az igényfelmérő illetve előminősítő kérdőívhez.

 

Megújuló energia - napelemes és szélgenerátoros rendszerek

Native RTL SupportCégünk igény esetén segíteni tud azáltal, hogy alternatív energiaforrások bevonásával drasztikusan lecsökkentsük az egyes háztartások, közintézmények, létesítmények energiafogyasztását.

Profilunk közé tartozik a napelemek és szélgenerátorok forgalmazása, napelemes, szélgenerátoros illetve hibrid rendszerek telepítése valamint ipari méretű fotovoltaikus erőművek építése.
Olyan komplex rendszerek megtervezését és teljes körű kivitelezését is föl tudjuk ajánlani, ahol a nap által termelt elektromosság az épület teljes energia igényét, - beleértve a fűtést is,- ki tudja szolgálni.

 

 

Statisztika

Tartalom találatai : 3333435

Ki olvas minket?

Oldalainkat 26 vendég böngészi