Címlap

VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

2015 12.28.-án megjelent a "VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban" pályázati kiírás amely a Vidékfejlesztési Program egyik alappillére. A kiírás keretében az érintett kiírásra allokált teljes 2020-ig rendelkezésre álló keretet elérhetővé tették.

Pályázhatnak Mezőgazdasági termelők és Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások önállóan vagy konzorciumban egyaránt.

A Felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a gazdálkodók számára olyan fejlesztések végrehajtására, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához, továbbá a saját, illetve az alkalmazotti foglalkoztatás fenntartásához, valamint az ágazati szereplők versenyképességének javítása a legkorszerűbb, innovatív technológiák megvalósításával. Különös hangsúlyt kapnak a magasabb minőségű, speciális igényeket kielégítő termékek előállítására irányuló, valamint az erőforrás-hatékonyságot elősegítő beruházások.

Bővebben...

 

GINOP 1.2.5-15 Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása

A támogatás mértéke, összege:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 25 000 000 Ft, maximum 100 000 000 Ft.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a lehet.

Támogatást igénylők köre:

Bővebben...

 

VP5-4.1.1.6-15 Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése

2015 11.20.-án megjelent az Állattenyésztési ágazat fejlesztése keretén belül a trágyatárolók építésére vonatkozó felhívás (valószínűleg utoljára lehet a trágyatároláshoz kapcsolódó eszközök és ingatlanok támogatást igényelni). A Felhívás keretében az állattartó telepeken képződő trágya kezelését, tárolását, felhasználását szolgáló beruházások, valamint gépbeszerzés valósítható meg.

Támogatást igénylők köre

1. Mezőgazdasági termelő:

a. igazolja, hogy a pályázat benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben, vagy ha arra vonatkozóan adatokkal nem rendelkezik, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben a Standard Termelési Érték (STÉ) módszertan alapján (A Bizottság 1242/2008/EK Rendelete alapján) mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6000 euró értékű üzemmérettel rendelkezik. A kapcsolt partnervállalkozások figyelembe vehetőek;

b. a pályázat benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben, vagy ha arra vonatkozóan arra nem rendelkezik, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott;

Bővebben...

 

GINOP-2.1.7-15 – Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Megjelent a legújabb K+F+I pályázat a kisebb innovációs projektek támogatásához!

2015. október 29.-én megjelent és 2015. december 15-től benyújtható a GINOP-2.1.7-15 – Prototípus, termék-, technológiai és szolgáltatásfejlesztés pályázat!

A pályázaton akár induló kis- és középvállalkozások is indulhatnak!

Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

Bővebben...

 

Fontos változás az uniós pályázatokkal kapcsolatban!

2015. november 01-től hatályban lép az új Közbeszerzési Törvény ezért új közbeszerzési szabályokat kell alkalmazni a vállalkozásoknak is az EU-s  támogatásból megvalósított projektek esetében.

Legfontosabb változás, hogy ezután a vállalkozások is közbeszerzési eljárást kell lefolytassanak minden olyan esetben, ahol a támogatás meghaladja, a 25 millió forintot.

Bővebben...

 

Előminősítő adatlap Vidékfejlesztési pályázatok esetében

Az alábbi linkről letölthető az Előminősítő adatlap. Az előminősítő adatlap kitöltése és visszaküldése esetén ingyenesen elvégezzük a gazdaság előminősítését.

 

 

FONTOS!!! Tájékoztató a K+F pályázatok KFI szakpolitikai szempontú véleményezéséről

A kutatási, fejlesztési és innovációs célú hazai és uniós források felhasználásának KFI szakpolitikai koordinációjáért felelős Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) törekvése a stratégiailag megalapozott, társadalompolitikai célokat szolgáló, értéket teremtő, a hosszú távú versenyképességet hatékonyan erősítő innovációs környezet kialakítása.

A fenti célok versenypályázati támogatási rendszerben való érvényesítésére, a KFI célú források nem csak szabályszerű, de célszerű, koordinált, átlátható felhasználásának ösztönzésére a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programok (GINOP) és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) Irányító Hatósággal külön megállapodás alapján rögzített pályázati felhívások esetében a támogatás iránti kérelmek beadásához az NKFI Hivatal kutatási, fejlesztési és innovációs szempontú támogató szakpolitikai véleménye (KFI szakpolitikai vélemény) szükséges. A KFI szakpolitikai szempontú támogató vélemény benyújtásának szükségességéről az Irányító Hatóság által meghirdetett egyes pályázati felhívások rendelkeznek.

Bővebben...

 

Felfüggesztik az 50-500 milliós támogatású GINOP pályázatot

A Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság – a beérkezett támogatási kérelmek nagy számára és a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret valószínűsíthető kimerülésére tekintettel – a „Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése” című (GINOP-1.2.1-15 kódszámú) felhívást 2015. szeptember 18-i határnappal felfüggeszti.

Ezzel egy időben módosításra kerül a Felhívás 4.4. „Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend” fejezete is az alábbiak szerint:

„[...]Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:•        2015. augusztus •        2015. augusztus 15-ét követően minden hónap 18. napja.”

Mindezek alapján az augusztus 15. és szeptember 18. között beérkező támogatási kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra.
2015. szeptember 19-én 0 órától – a felfüggesztés esetleges feloldásáig – nem lesznek támogatási kérelmek benyújthatóak.

Forrás: Széchenyi 2020

A szabad vállalkozási zónákban még lehetőség van a kisebbik, 5-50 milliós támogatású GINOP pályázaton indulni eszközbeszerzés és infrastruktúrafejlesztés témakörben.

 

GINOP-2.1.3-15 Iparjog

A „Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében 2015” felhívás célja a szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom-fenntartási, valamint a szellemi vagyon értékelés és audit tevékenységek támogatása.

Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió (Budapest és Pest megye) területén megvalósuló projektek.

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. szeptember 24-től 2017. szeptember 25-ig lehetséges.


Igényelhető vissza nem térítendő támogatás:

Bővebben...

 

Megjelent három pályázat a vállalatok által már régóta várt kutatás-fejlesztési és innovációs pályázatok közül.

 • GINOP-2.1.1-15 kódszámú "Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása" című, felhívás, amely kapcsán a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 milliárd forint. A támogatási kérelmek benyújtása 2015. szeptember 30-tól 2017. szeptember 29-ig lehetséges.
 • GINOP-2.3.3-15 kódszámú "Kutatási infrastruktúra megerősítése - nemzetköziesedés, hálózatosodás" című felhívás, amely kapcsán a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 20 milliárd forint. A támogatási kérelmek benyújtása 2015. október 15-től 2017. október 15-ig lehetséges.
 • GINOP-2.1.3-15 kódszámú "Iparjog" című, felhívás, amely kapcsán a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 milliárd forint. A támogatási kérelmek benyújtása 2015. szeptember 24-től 2017. szeptember 25-ig lehetséges.

Bővebben...

 

Ősszel indulnak az első vidékfejlesztési pályázatok

Az agrár-vidékfejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár tájékoztatása szerint a vidékfejlesztési források 80 százalékára mikro-, kis- és közepes vállalkozások pályázhatnak a 2014-2020-as európai uniós ciklusban, míg a fennmaradó 20 százaléknyi forrás mindenki számára nyitva áll majd.

Mire mennyi jut?

Az Európai Bizottság által 2015.08.10.-én elfogadott magyar vidékfejlesztési operatív program keretében 2020-ig – 300-310 forintos euró árfolyammal számolva - 1300 milliárd forintot lehet vidékfejlesztésre fordítani. Ezen összeg felosztása az alábbiak szerint alakul:

 • az agrár-környezetgazdálkodási programra 190 milliárd Ft,
 • az ökogazdálkodók támogatására 60 milliárd Ft
 • az állattenyésztés fejlesztésére 75 milliárd Ft,
 • a kertészetre 72 milliárd Ft,
 • a kisméretű terménytárolók és szárítók fejlesztésére 20 milliárd Ft,
 • Bővebben...

 

Szabad Vállalkozási Zónák térképe

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása” című (GINOP-1.2.2-15 kódszámú) felhívások esetében a szabad vállalkozási zónában megvalósuló projekt esetén, amennyiben a projekt elszámolható összköltsége nem haladja meg az 55.000.000 Ft-ot, akkor az összes elszámolható költség maximum 70%-a ítélhető meg,

Az alábbi linken térképen megtekinthető a szabad vállalkozási zónák települései:

https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=hu&authuser=0&mid=zSoW1rYn6Yu8.k0rIJ4Z3qP-c

 

Pályázatok vállalatok részére az energetikai fejlesztésekhez!

Hosszú várakozás után, heteken belül megjelennek a GINOP legújabb sokak által várt pályázati felhívásai melyek elsődlegesen a mikro-, kis- és középvállalkozások primer energiafelhasználás csökkentését segítik elő a megújuló energiaforrások felhasználásának növelésével.

Bővebben...

 

Fontos változások a pályázati menetrendben!

A nyáron beindul a 2020-ig tartó új uniós pályázati ciklus kiírásdömpingje. A pályázatok között jelentős részben lesznek gazdaságfejlesztést támogató konstrukciók.

Június 30-ig elkészül a gazdaságfejlesztési pályázatok éves menetrendjének átalakítása, mert a kutatás-fejlesztési és a megújuló energiaforrások terjedését ösztönző energetikai pályázatok meghirdetése már júliusra előrejön, közben viszont a visszatérítendő támogatási konstrukciók meghirdetése várhatóan 2016-ra csúszik át

 

A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása” című (KEOP-5.6.0/E/15 kódszámú) felhívás.

A pályázati felhívás célja, hogy meglévő, elavult, ezáltal jelentős energia fogyasztónak tekinthető egészségügyi eszközök cseréjéhez kötött modern, alacsonyabb energia-felhasználású CT, MRI, RTG berendezések beszerzésével segítse elő az egészségügyi intézmények energiafelhasználásának csökkenését.

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 9 milliárd forint.

Bővebben...

 

GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Rendelkezésre álló forrás:

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 65 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 250-500 db.

Bővebben...

 

Kiegészült a szabad vállalkozási zónák listája

A 361/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 122 újabb települést sorol a "Szabad vállalkozási zónák" közé. Mivel a vállalkozásfejlesztési pályázatoknál ez fontos szerepet játszik (akár úgy, hogy több támogatás kapható, ezeken a településeken), így érdemes Önnek is megnéznie a listát.

§ Az új települések listája: (361/2015 (XII.2) Korm. rendelet).

§ A korábbi települések listája: (27/2013 (II.12) Korm. rendelet).

Jelenleg a "Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása" című pályázat kizárólag a szabad vállalkozási zónákban érhető el, így az 5-50 milliós támogatás újabb 122 településen kapható! A Szabad Vállalkozási Zónákban megvalósuló fejlesztések esetén akár 70%-os intenzitású támogatás is igényelhető.

 

A Vidékfejlesztési Program pályázatainak korlátjai:

A Vidékfejlesztési Program keretei között kiírásra kerülő pályázatok esetében a gazdaság STÁ értéke alapján az alábbi üzemméretre vonatkozó korlátok vannak:

 • kisméretű gazdaság
  • állattenyésztés:                   6 000 -1 275 000 STÉ
  • kertészet:                          6 000 - 850 000 STÉ
 • Bővebben...

 

Módosult a „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása" című (GINOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívás.

Tekintettel a jogszabályi környezet változására, a projektek egyenlő eséllyel történő megvalósítása érdekében a támogatási kérelmek benyújthatóságának kezdő dátuma 2015. október 30-ról 2015. november 2-re módosul.

A legfontosabb módosítás az alábbi:

Bővebben...

 

2015. évre tervezett, még kiírás előtt álló Széchenyi 2020 felhívások

GINOP [1716/2015. (X.06.) Korm. határozat alapján]

Kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása

GINOP-1.1.2-VEKOP-15 – Vállalkozói mentorálas a mikro-, kis- és középvállalkozások részére

GINOP-1.2.4 – Ipari parkok fejlesztése, illetve barnamezős iparterületek megújítása

GINOP-1.2.5 – Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása

GINOP-1.3.2 – Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatása

GINOP-1.3.3 – Beszállítói integrátorok és beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása

GINOP-1.3.4 – Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése

Bővebben...

 

Új vidékfejlesztési pályázatok - kismértékű infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztés

Még az ősszel kiírásra kerülnek az első, rég várt vidékfejlesztési pályázatok.  Az egyik, várhatóan legnépszerűbb felhívás a kistelepülések infrastruktúra és szolgáltatásfejlesztését fogja célozni.

7.2. Kisméretű infrastruktúra-fejlesztések a vidéki térségekben

Bővebben...

 

Az Új VP-AKG program és kézikönyv (2016-2020.)

Az agrár-környezetgazdálkodási kifizetések művelet olyan önkéntes alapon működő kifizetési rendszer, amelyben a programban résztvevők az agrár-környezetgazdálkodási célok elérésének érdekében a gazdálkodásuk során többlet tevékenységek elvégzését vállalják. A VP-ben az AKG-ról leválik az Ökológiai gazdálkodás, az külön alintézkedésbe kerül. A tervezetek szerint az AKG-val párhuzamosan kerül megnyitásra. A kötelezettségvállalás időszaka 2016. január 1.- 2020. december 31.

Pályázati formában kerülnek meghirdetésre várhatóan szeptember-október hónapokban, tehát a nyertes gazdálkodókkal szerződéskötésre kerül sor, s nem határozathozatalra. Benyújtás elektronikus úton, az MVH felületén lesz lehetőség. A pályázat benyújtásához a területek lemérése a tervezet szerint elvárt. Jelenleg zajlik a korábban használt Gazdálkodási Napló egységesítése, hogy minden nyilvántartásra kötelezett ezt használhassa. (A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) AKG-kézikönyve letölthető.)

Alábbiakban röviden a programról.

Bővebben...

 

Vidékfejlesztési Program Kézikönyv

Elérhető és letölthető a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Vidékfejlesztési Programot bemutató új kamarai kézikönyve

, amely az országban elsőként ad átfogó és hiteles tájékoztatást a lehetséges pályázók számára az új Vidékfejlesztési Programról.

 

 

 

GINOP-2.1.1-15 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

Jelen Felhívás célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatásával, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik.


A projekt keretében a támogatást igénylőnek lehetősége nyílik a projektet önállóan, valamint egy vagy több vállalattal (legfeljebb 2 partnerrel) közösen megvalósítani.


Támogatás mértéke, összege:

Bővebben...

 

Állattenyésztők és kertészek figyelem!

Az Európai Bizottság 2015 08.11.-én hivatalosan elfogadta a Vidékfejlesztési Programot (VP), így közel 1300 milliárd forint áll majd rendelkezésre 2020-ig a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés és az élelmiszeripar területén.

A legfontosabb fejlesztési célok közé tartozik a vidéki munkahelyek megőrzése és új munkahelyek teremtése a mezőgazdaságban, főként az olyan munkaigényes ágazatokban, mint az állattenyésztés, zöldség- és gyümölcstermesztés, a kertészet vagy az élelmiszer-feldolgozás. A tervezet a kis- és közepes – főként családi – gazdaságok támogatását helyezi előtérbe, hiszen e vállalkozások jelentős munkahelyteremtő képességgel rendelkeznek és a legtöbb embert foglalkoztatják.

Bővebben...

 

Hamarosan indulnak a vidékfejlesztési pályázatok – előnyben a fiatal gazdák

A Kormánynak minden eddig felmerült szakmai és technikai kérdést sikerült tisztáznia Brüsszellel, így az utolsó akadályok is elhárultak a 2014 és 2020 közötti támogatási időszakot meghatározó vidékfejlesztési program európai uniós elfogadása elől. A hivatalos brüsszeli jóváhagyás várhatóan még ebben a hónapban megszületik.

A Miniszterelnökség tájékoztatása szerint már folyik a pályázatok előkészítése, az első felhívások ősszel jelenhetnek meg., míg a következő évek felhívásainak tervezése és egyeztetése már folyamatban van.

Bővebben...

 

Bővültek a pályázható tevékenységek és eszközök a GINOP pályázatokon belül!

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mikro, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése” című (GINOP-1.2.1-15 kódszámú), valamint a „Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása” című (GINOP-1.2.2-15 kódszámú) felhívások 2015.07.30.-án módosultak az alábbiak szerint:

Bővebben...

 

Megjelentek a Tanyafejlesztési program pályázatai!

Megjelentek a 2015. évi Tanyafejlesztési Program pályázati felhívásai.

A pályázati adatlapok elektronikus kitöltésére és benyújtására 2015. július 15. és augusztus 14. között van lehetőség a Herman Ottó Intézet honlapján.

Bővebben...

 

Uniós projektfinanszírozási problémák megoldva!

Ha nincs elegendő pénze az önerőre, vagy az utófinanszírozás miatt nem tudta befejezni a beruházást akkor itt a lehetőség, használja ki!

Megjelentek a vállalkozások által leginkább várt új uniós pályázatok technológiafejlesztés, kapacitásbővítés és piacra jutás támogatására, és a pályázatokhoz mostantól automatikusan igényelhetők a Széchenyi Kártya Program uniós pályázatokhoz kapcsolódó hitelei.

Bővebben...

 

GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

A rendelkezésre álló forrás:

· szabad vállalkozási zónának minősülő településen megvalósuló fejlesztések esetén 10 milliárd Ft,

· a szabad vállalkozási zónán, valamint a Közép magyarországi régión kívül megvalósuló fejlesztések esetén szintén 10 milliárd Ft.

· A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1000-2000 db.

Bővebben...

 

KEOP – 7.13.0/15 konstrukció Egyházi épületek 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése

 

A Pályázati Felhívás célja energia megtakarítást eredményező beruházási projektek előkészítése a 2014-2020 közötti időszakra.

Az alábbiak szerint előkészített projektek közül kerülnek ki a KEHOP keretében kiírásra kerülő egyházi energetikai pályázat kiemelt projektjei.

FIGYELEM!

A KEHOP 5.7.0 „Egyházak épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetőségével” című konstrukció keretében előkészítési tevékenységek elszámolására nem lesz mód.

Bővebben...

 

4. oldal / 6

Szolgáltatásaink

Az alábbi linkről letölthető az Előminősítő adatlap.

Az előminősítő adatlap kitöltése és visszaküldése esetén ingyenesen elvégezzük a gazdaság előminősítését.


Cégünk magasan képzett szakemberekkel az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

 • Pályázatfigyelés,

 • Tanácsadás és projektgenerálás.
 • Pályázatírás és projektmenedzsment
 • Piackutatás és elemzés.
 • Közbeszerzés,

 • Megvalósíthatósági tanulmányok készítése,
 • Üzleti tervek készítése,
 • Stratégiai tervezés, szervezetfejlesztés
 • Pénzügyi tanácsadás,

 • Energetikai rendszerek tervezése, kivitelezése.

Az általunk kínált szolgáltatásokért garanciát vállalunk.

 

Fejleszteni szeretne, forrásra van szüksége?

Great Docs and Support

 

PÁLYÁZZON, használjuk ki az Uniós vissza nem térítendő forrásokat!

Munkatársaink nem csak a pályázatok felkutatásában, megírásában és levezénylésében segítenek Önnek, hanem igény esetén a hitelügyintézésben és biztosításban is.

Amit az uniós pályázathoz kínálunk:

 • Ingyenes pályázati audit (díjmentesen megvizsgáljuk, hogy cége el tud-e indulni a pályázaton)
 • Pályázati tanácsadás (tanácsadóink segítenek Önnek, hogy a legtöbbet tudja kihozni uniós projektjéből)
 • Sikerdíjas pályázatírás (Ön csak akkor fizet, ha nyert, így nem érheti veszteség)
 • Teljes körű pályázati projektmenedzsment (minden lehetséges – a pályázattal kapcsolatos – adminisztratív terhet leveszünk a válláról, így Önnek nem kell időt pazarolnia a bonyolult pályázati rendszer megismerésére)

Az igényfelmérő kérdőív a "Letöltések" menüpontban található, igény esetén ezt kérnénk kitöltve számunkra visszajuttatni.
Tovább az igényfelmérő illetve előminősítő kérdőívhez.

 

Megújuló energia - napelemes és szélgenerátoros rendszerek

Native RTL SupportCégünk igény esetén segíteni tud azáltal, hogy alternatív energiaforrások bevonásával drasztikusan lecsökkentsük az egyes háztartások, közintézmények, létesítmények energiafogyasztását.

Profilunk közé tartozik a napelemek és szélgenerátorok forgalmazása, napelemes, szélgenerátoros illetve hibrid rendszerek telepítése valamint ipari méretű fotovoltaikus erőművek építése.
Olyan komplex rendszerek megtervezését és teljes körű kivitelezését is föl tudjuk ajánlani, ahol a nap által termelt elektromosság az épület teljes energia igényét, - beleértve a fűtést is,- ki tudja szolgálni.

 

 

Statisztika

Tartalom találatai : 2719852

Ki olvas minket?

Oldalainkat 279 vendég böngészi