CímlapPályázatokGazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP)

A GINOP a jelenlegi a jelenlegi Gazdaságfejlesztési Operatív Programot váltja, és ERFA-forrásokból kerül majd finanszírozásra. Elsősorban vállalkozás-fejlesztésre, innovációra, K F tevékenységre lehet majd a programon belül vissza nem térítendő támogatást igényelni.

Ez lesz a legjelentősebb operatív program, mivel a Kormány döntött arról, hogy a hazánkba érkező EU források 60%-át közvetlenül gazdaságfejlesztésre kell majd fordítani, a program várható kerete 2 668 milliárd forint.

Pályázók köre

a KKV szektor kiemelt szerephez jut, de a nagyobb beruházások esetében bármely vállalkozás indulhat a pályázatokon.

Fejlesztési célok

A Szabad Vállalkozási Zónák fejlesztése, a vállalkozások közötti hálózatok megteremtése, a KKV-k és más vállalkozások versenyképességének javítása, a működésükhöz szükséges infrastrukturális és pénzügyi háttér biztosítása.

Újdonság

Az Operatív Programon belül kiemelt prioritásként szerepel:

  • az innováció és a K F, az új hozzáadott értéket képviselő beruházok,
  • nevesített cél a pénzügyi közvetítői rendszer fejlesztése, és a KKV-k számára kialakított speciális pénzügyi eszközök elérhetővé tétele is,
  • a KKV-k fejlesztésére,
  • az információtechnológiai beruházások,
  • turizmusra is lehet majd támogatást igényelni.

Az Európai Bizottsággal a tárgyalások folyamatosak. A jelenlegi álláspont szerint a turisztikai beruházások esetében például csak egyedi, indokolt esetekben lesz támogatható az üzleti célú új szálloda-, szabadidős és fürdőberuházás. Igaz a turizmus ebben az Operatív Programban kap helyet, de kisebb volumenben a terület- és vidékfejlesztési forrásokból is jut majd forrás turisztikai célokra.

Prioritások

I. Versenyképes KKV Szektor, Ipari Termelés és Szolgáltatások: KKV-k versenyképességének és forráshoz jutásának javítása, üzleti infrastrukturális háttér fejlesztése, vállalkozások hálózatosodásának elősegítése, munkahelyek megtartása és új munkahelyek létrehozása.

A prioritáson belül 300 Mrd Ft-os a keret kerül allokálva élelmiszeripari pályázatokra, ezáltal jelentős támogatási források hívhatók le mezőgazdasági termelő beruházásokra és élelmiszeripari fejlesztésekre

II. Tudásgazdaság fejlesztése: Tudásfelhasználás és tudásáramlás segítése és a tudásbázisok megerősítése.

III. Infokommunikációs fejlesztések: IKT szektor fejlesztése, digitális gazdaság fejlesztése, elektronikus közigazgatás és kiemelt közszolgáltatások IKT fejlesztései, IKT ismeretek, készségek növelése, szeléssávú infrastruktúra és hálózatok fejlesztése.

IV. Versenyképes személyi szolgáltatások és a turizmusgazdaság kreatív fejlesztése: innovatív, kreatív és minőségi szolgáltatás- és termékfejlesztés, munkahely-megőrzés és munkahely-teremtés a turisztikai és a kapcsolódó szolgáltató szektorokban, a turisztikai szektor alulról építkező intézményrendszerének megerősítése.

V. Kiemelt térségi és közösségi gazdaságfejlesztés: Kiemelten fontos térségek, várostérségek integrált gazdasági fejlesztése, periférikus és hátrányos helyzetű térségek fenntartható növekedési pályára állítása, a helyi gazdaság alapjainak újjászervezése, és közösségi gazdaságban rejlő lehetőségek hatékony kihasználása.

VI. Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztése: A munkanélküliek és inaktívak munkába állásának ösztönzése, a munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztése, hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása, az egész életen át tartó tanulás ösztönzése, a gazdaság igényeihez igazodó képzési intézményrendszer kialakítása, a munkaerő versenyképességének javítása, a vállalatok alkalmazkodóképességének javítása.

VII. Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése: pénzügyi közvetítői rendszer fejlesztése, KKV-k számára kialakított speciális pénzügyi eszközök elérhetővé tétele

 

Módosítás dátuma: 2014. szeptember 09. kedd, 06:31

 

Fejleszteni szeretne, forrásra van szüksége?

Great Docs and Support

 

PÁLYÁZZON, használjuk ki az Uniós vissza nem térítendő forrásokat!

Munkatársaink nem csak a pályázatok felkutatásában, megírásában és levezénylésében segítenek Önnek, hanem igény esetén a hitelügyintézésben és biztosításban is.

Amit az uniós pályázathoz kínálunk:

  • Ingyenes pályázati audit (díjmentesen megvizsgáljuk, hogy cége el tud-e indulni a pályázaton)
  • Pályázati tanácsadás (tanácsadóink segítenek Önnek, hogy a legtöbbet tudja kihozni uniós projektjéből)
  • Sikerdíjas pályázatírás (Ön csak akkor fizet, ha nyert, így nem érheti veszteség)
  • Teljes körű pályázati projektmenedzsment (minden lehetséges – a pályázattal kapcsolatos – adminisztratív terhet leveszünk a válláról, így Önnek nem kell időt pazarolnia a bonyolult pályázati rendszer megismerésére)

Az igényfelmérő kérdőív a "Letöltések" menüpontban található, igény esetén ezt kérnénk kitöltve számunkra visszajuttatni.
Tovább az igényfelmérő illetve előminősítő kérdőívhez.

 

Megújuló energia - napelemes és szélgenerátoros rendszerek

Native RTL SupportCégünk igény esetén segíteni tud azáltal, hogy alternatív energiaforrások bevonásával drasztikusan lecsökkentsük az egyes háztartások, közintézmények, létesítmények energiafogyasztását.

Profilunk közé tartozik a napelemek és szélgenerátorok forgalmazása, napelemes, szélgenerátoros illetve hibrid rendszerek telepítése valamint ipari méretű fotovoltaikus erőművek építése.
Olyan komplex rendszerek megtervezését és teljes körű kivitelezését is föl tudjuk ajánlani, ahol a nap által termelt elektromosság az épület teljes energia igényét, - beleértve a fűtést is,- ki tudja szolgálni.