CímlapGreen EnergyMegújuló energia projektek tervezése, kivitelezése

Energetikai projektek generálása és kivitelezése

Tanácsadás

Energetikai tanácsadási szolgáltatásunk azon igények teljesítésére szolgál, ahol az épület, intézmény, üzem energiahatékonyságának fokozásával, energiaköltségeinek csökkentésével és/vagy megújuló energiaforrások alkalmazásával ésszerűsítést és megtakarítást érhetünk el. A megvizsgált épület és annak üzemeltetési jellemzői során jellemzően több lehetőség kínálkozik, mind a hő, mind a villamos energia felhasználás esetében. A vizsgálatot követően javaslatot készítünk a változtatások megvalósítására és igény szerinti kivitelezésre is.

Ingyenes állapotfelmérés

Ingyenes állapotfelmérésünk keretében vállaljuk az épület műszaki állapotának és adottságainak helyszíni vizsgálatát. Az állapotfelmérés keretében az alkalmazott épületszerkezetek és épületgépészeti berendezések és szemrevételezéses beazonosítása, értékelése történik.

Energetikai veszteségfeltárás, energetikai tanácsadás

Az energetikai veszteségfeltárás célja a döntés-előkészítés, ennek eredménye mutatja meg a leggazdaságosabban választható korszerűsítést. Erre különösen nagyobb, bonyolultabb beruházások esetén van szükség. Az épületek energetikai felülvizsgálatát cégünk különösen az alábbi területeken végzi:

· épületgépészet: fűtés, használati melegvíz- ellátás, szellőzés és épülethűtés vizsgálata;

· építészet: az épülethéj hő technikai kialakításának vizsgálata;

· épületvillamosság: az épület gazdaságos és biztonságos villamos energia ellátásának vizsgálata

A szakértőink által készített energetikai felülvizsgálat bemutatja a jelenlegi helyzetet, energiamérleget állít fel, minősíti az energiafogyasztást, és vizsgálja a beavatkozási lehetőségeket.

Tervezés

Cégünk energetikai beruházásokhoz a tervezési feladatok ellátásával is áll ügyfelei rendelkezésére.

Szolgáltatásaink:

Jogszabályi környezet feltárása

Cégünk a jogszabályi környezet feltárása során a tervezett korszerűsítés(ek) elvégzéséhez esetlegesen szükséges engedélyezési eljárások számbavételezését végzi. A vonatkozó rendeletek alapján alternatívákat határozunk meg, lefolytatjuk a szükséges egyeztetéseket.

Hőszükséglet-számítás

Az energetikai célú pályázatok benyújtásához elengedhetetlen a hőszükséglet-számítás elvégzése. Cégünk a szolgáltatás keretében az épületek hőszükségletének és egyéb energetikai paramétereinek meghatározását, valamint a 7/2006 TNM. rendelet szerinti részletes számítását vállaljuk, mind a meglévő mind a tervezett épületre vonatkozóan.

Felmérési rajzok készítése

Amennyiben nem állnak rendelkezésre a jelenleg ténylegesen meglévő állapotot mutató tervek, cégünk vállalja az épület állapotrögzítő, felmérési tervdokumentációjának elkészítését.

Építészeti tervezés

Amennyiben a korszerűsítés a felmérésen kívül további építészeti tervezést igényel a tervek elkészítése érdekében építész kollégáink bevonásával építészeti tervezést is vállalunk.

Gépészeti tervezés

Gépészeti tervezési szolgáltatásunk keretében cégünk vállalja az energetikai korszerűsítéssel kapcsolatos gépészeti tervek (gázterv, központi fűtés terv stb) elkészítését.

Villamossági tervezés

A korszerűsítéssel kapcsolatos esetlegesen szükséges elektromos szaktervezési feladtok elvégzését vállaljuk, mérnökök bevonásával.

Engedélyeztetés

A korszerűsítés engedélyköteles részeinek a megfelelő szakhatóságoknál történő engedélyeztetése során teljes körű adminisztrációs szolgáltatást nyújtunk.

Kivitelezés

Épületenergetikai korszerűsítés - hőszigetelés, gépészeti korszerűsítés:

Egyes becslések szerint a világ össz-energia felhasználásának (így károsanyag kibocsátásának is) 40%-át az épületek üzemeltetésére fordított energia teszi ki. Napjainkban a fűtés mellett egyre nagyobb szerepet kap a nyári hűtési igény is.

Hőszigetelés, gépészeti korszerűsítés:

Mind a fűtési, mind a hűtési igény rendkívüli mértékben lecsökkenthető azzal, ha az épület szerkezeteit hőszigeteljük. A hőszigeteletlen falakon, tetőkön, rosszul záródó ablakokon a belső tér melege könnyedén a szabadba jut, a drágán megvett gáz vagy elektromos energiával "az utcát fűtjük". Egy gondosan, jól átgondoltan "körbehőszigetelt", korszerű nyílászárókkal ellátott épület azonban akár 80%-kal kevesebb fűtési energiát igényel, mint előtte. Cégünk energetikai tanácsadással,  energetikai szakmérnöki, épületgépészeti szakértők bevonásával és teljes körű kivitelezési tevékenységgel áll ügyfelei rendelkezésére.

Napenergia

A napenergia a fosszilis energiaforrásokkal szemben hosszú távú megoldást jelent. Előnye, hogy csökkenti a fosszilis energiaforrástól való függést, mindenki számára elérhető állandó forrásnak számít (évi 2100-2300 óra), egyszerű a működtetése és fenntartása, a felhasználás nem jár vízkibocsátással vagy légszennyezéssel.

Biomassza

A biomasszán, biológiai eredetű anyagok széles csoportját értjük, melyek élő és elhalt növények, állatok, stb. testtömegéből származnak. A biomassza elsődleges forrása a növények asszimilációs tevékenysége, de jelentős részt képviselnek az állattenyésztés főtermékei,melléktermékei és hulladékai is. A biomassza energiahasznosításának az alapja az égés, amely hőenergia felszabadulással járó folyamat. A biomassza energetikai célú hasznosítására elsősorban a hagyományos agrártermelési ágazatokban keletkező mező- és erdőgazdálkodás (energiaerdők) és energetikai célú növénytermesztés (energianövények) keretén belül van lehetőség. Ezen források hasznosítására hazánkban reális lehetőségek kínálkoznak.

A biomassza jellemzői: megújuló energiaforrás; energetikai hasznosítását úgy tudjuk megvalósítani, hogy nem növeljük a légkör szén-dioxid mennyiségét; nagyban elősegíti az ásványkincsek megőrzését; jelentősebb kisebb a káros anyag emisszió; az élelmiszer-túltermelés következtében felszabaduló földterületek reális alapot adnak a racionális felhasználásnak; kedvező hatással van a vidékfejlesztésre, munkahelyteremtésre.

A biomassza, mint energiaforrás hasznosítása: A biomassza hasznosítható közvetlenül: tüzeléssel, előkészítés nélkül, vagy előkészítés után; illetve közvetve; növényi olajok észterezésével biodízelként, és anaerob fermentálás után biogázként. Cégünk a biomassza-hasznosítás megtervezésével és a teljes körű kivitelezési szolgáltatással áll rendelkezésére.

Geotermikus energia

Az elmúlt évekbe hazánk energia és klímavédelmi koncepciójában is egyre nagyobb és kiemelt szerepet kapott az energiahatékonyság növelése. Ennek köszönhetően hazánkban is a figyelem középpontjába kerültek a megújuló energiák, így a földhő, víz, termálvíz, levegő hőenergiájának hasznosítására szolgáló hőszivattyús technológiák, melyek alkalmazási területei a fűtés, hűtés és melegvíz előállítás. A hőszivattyúk nagy előnye, hogy az átlagosan kb. 40%-os energiamegtakarításhoz olyan energiahordozót használnak fel, ami nem okoz szén-dioxid-növekedést, illetve más károsanyag kibocsátást, így hozzájárul a légszennyezés csökkentéséhez is. A használt hőenergia forrása, valamint a hasznos hőhordozó szerint a következő típusú hőszivattyús rendszereket különböztetjük meg: levegő/folyadék hőszivattyúk, folyadék/folyadék hőszivattyúk, levegő/levegő hőszivattyúk.

Figyelembe véve, hogy a hazai fűtési energia felhasználás másfélszerese az EU átlagnak, fontosnak tartjuk a hőszivattyús fűtési-hűtési technológia minél szélesebb körű elterjesztését hazánkban.

Vízenergia

Hazánk vizeinek energetikai hasznosítása igen csekély mértékű, pedig teljes hasznosítás esetén a kinyerhető energia 7000-7500 millió kWh lehetne. Környezetvédelmi szempontból, ahol viszonylag nagyobb esése van a víznek, könnyebb olyan tájba illő törpe- és mikro erőműrendszert beépíteni, ami nem okoz ökológiai károkat. Erre számos példát találunk, főleg Ausztriában.

Elterjedőben vannak jelenleg a kisteljesítményű erőművek. Ezt patakoknál vagy kisebb folyóknál nagyobb környezeti beavatkozás nélkül lehet kialakítani. Ezek a turbinaházak néhány méteresek, de a legújabb megoldások olyan jellegűek, hogy szinte észrevétlenül, magában az áramló vízbe helyezett igen érzékeny turbina fejleszti az áramot és lát el esetleg kisebb településcsoportot, kisebb elektromos szolgáltatást igénylő  üzemet. Ezeknek nagy jövője van és környezetvédelmi szempontból is tökéletes konstrukciók. Ezek főleg jelenleg Angliában és ugyanakkor még Németországban épültek, illetve készülnek az üzemekben futószalagon ilyen kis turbinás erőművek.

A hazai mikro- és törpeerőművek nagy része a kedvezőbb adottságokkal rendelkező Nyugat-Dunántúlon található. Az itt található négy vízerőmű együttes teljesítménye 2085 kW, évi átlagos energiatermelésük 10 millió kWh. Cégünk a 10-100 kWh teljesítményű mikro- és törpeerőművek tervezése és kivitelezése területén is áll ügyfelei rendelkezésére.

Szélenergia

Közvetve a szélenergia is napenergia hatására jön létre: napsugarak ugyanis különböző mértékben melegítik fel a légkört, így légnyomáskülönbség jön létre.  Ennek az energiaforrásnak az előnye, hogy kimeríthetetlen, korlátlan mennyiségben áll rendelkezésünkre. A szélenergia-hasznosítás fontos mozzanata a rendelkezésre álló szélenergia mérése, a mérések után van lehetőség szélgenerátor, szélkerekek telepítésére, amelyeket elsősorban villamosenergia termelésre vagy vízszivattyúzásra ajánlunk.

Ezek a berendezések alkalmasak vízszivattyúzásra, villamos energia termelésre. Előnyük, hogy telepítésük egyszerű, a technológia önálló, vagyis különféle szerkezeti modulokból gyorsan összeszerelhető. Cégünk szaktanácsadással, tervezéssel és a teljes kivitelezési feladatok ellátásával áll ügyfelei rendelkezésére.

Energetikai tanúsítás

Energetikai minőségtanúsítvány készítése

Ha a korszerűsítés illetve pályázati konstrukció azt megköveteli, akkor az épületről egy magasabb szintű energetikai számítást ún. Energetikai Minőségtanúsítványt kell készíteni. Cégünk  rendelkezik a kiállításra jogosult, szakvizsgával rendelkező szakemberekkel.

Energetikai auditálás

2009-től új épület építésekor el kell készíteni az épület energetikai tanúsítványát. Ez kötelező már meglévő épület tulajdonjogának átruházása, egy évet meghaladó időtartamú bérbeadása, valamint egyes energetikai célú pályázatoknál is. Cégünk az auditálás során épületszerkezetek, épület, valamint épületgépészeti tanúsítást végez. Az energetikai audit készítése során energetikus szakértőink veszteségfeltáró vizsgálatokat (épület fizikai jellemzőinek vizsgálata, gépészeti berendezések gazdaságossági vizsgálata, villamos energia fogyasztó berendezések korszerűsítése) végeznek.

Amennyiben szolgáltatásunk felkeltette figyelmét, bővebb információért hívja központi ügyfélszolgálatunkat az +36-20/377-9200-as telefonszámon, vagy írjon nekünk az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre és felvesszük Önnel a kapcsolatot!


 

Fejleszteni szeretne, forrásra van szüksége?

Great Docs and Support

 

PÁLYÁZZON, használjuk ki az Uniós vissza nem térítendő forrásokat!

Munkatársaink nem csak a pályázatok felkutatásában, megírásában és levezénylésében segítenek Önnek, hanem igény esetén a hitelügyintézésben és biztosításban is.

Amit az uniós pályázathoz kínálunk:

  • Ingyenes pályázati audit (díjmentesen megvizsgáljuk, hogy cége el tud-e indulni a pályázaton)
  • Pályázati tanácsadás (tanácsadóink segítenek Önnek, hogy a legtöbbet tudja kihozni uniós projektjéből)
  • Sikerdíjas pályázatírás (Ön csak akkor fizet, ha nyert, így nem érheti veszteség)
  • Teljes körű pályázati projektmenedzsment (minden lehetséges – a pályázattal kapcsolatos – adminisztratív terhet leveszünk a válláról, így Önnek nem kell időt pazarolnia a bonyolult pályázati rendszer megismerésére)

Az igényfelmérő kérdőív a "Letöltések" menüpontban található, igény esetén ezt kérnénk kitöltve számunkra visszajuttatni.
Tovább az igényfelmérő illetve előminősítő kérdőívhez.

 

Megújuló energia - napelemes és szélgenerátoros rendszerek

Native RTL SupportCégünk igény esetén segíteni tud azáltal, hogy alternatív energiaforrások bevonásával drasztikusan lecsökkentsük az egyes háztartások, közintézmények, létesítmények energiafogyasztását.

Profilunk közé tartozik a napelemek és szélgenerátorok forgalmazása, napelemes, szélgenerátoros illetve hibrid rendszerek telepítése valamint ipari méretű fotovoltaikus erőművek építése.
Olyan komplex rendszerek megtervezését és teljes körű kivitelezését is föl tudjuk ajánlani, ahol a nap által termelt elektromosság az épület teljes energia igényét, - beleértve a fűtést is,- ki tudja szolgálni.