Címlap

GINOP-1.2.10-19 - Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai modernizációjának támogatása

 

A „Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai modernizációjának támogatása" című (GINOP-1.2.10-19 kódszámú) felhívás keretében olyan vidéki vállalkozások pályázhatnak új eszközök, gépek beszerzésére, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítására, ahol egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítése vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának megváltoztatása a cél.

A PÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázat célja olyan vállalkozások támogatása, amelyek hozzáadott értéküket tekintve már önmagukban véve is növekedési potenciállal vagy exportnövelési potenciállal bírnak, valamint a projektben történő fejlesztés eredményeként helyi, nemzeti, s főként nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be, vagy ebben való működésük mértéke növekszik.


A támogatott beruházásnak olyan kapacitásbővülést kell eredményeznie, amelyre valódi piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot.

 

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

· minimum 5.000.000 Ft, maximum 40.000.000 Ft.

TÁMOGATÁS FORMÁJA

Feltételesen visszatérítendő támogatás

A támogatás típusa tehát alapjaiban véve visszatérítendő támogatás, amely a projekt megvalósítása és a fenntartási időszak folyamán mért eredmények függvényében vissza nem térítendő támogatássá alakulhat.

Az eredmények és eredményesség mérése két alkalommal történik:

· a záró elszámolás elfogadásának időpontjában,

· a fenntartási időszak második évének végén.

Feltételesen visszatérítendő támogatás fogalma

„Az új konstrukció kidolgozására a 1064/2019. (II. 25.) kormányhatározat (Korm. határozat a 2021–2027 programozási időszakra való felkészülés keretében új forráselosztási eszközök kidolgozásáról) adja meg a jogszabályi keretet.

Az új pályázati konstrukció lényege:

A nyertes pályázónak visszatérítendő támogatást ítélnek meg, ám ha a kedvezményezett a 12 hónapos projekt megvalósítási időszakot terv szerint teljesíti, akkor a korábban hitelként kapott fejlesztési forrás 20%-át nem kell visszafizetnie. Ha ezt követően pedig a fenntartási időszak második évének végén (összesen 3 éves a fenntartási időszak) a vállalkozás megfelelően fejlődik bizonyos gazdasági mutatók szerint, akkor akár a fennmaradó 80% hitelt sem kell visszafizetnie, így tehát a visszatérítendő támogatás, azaz hitel lényegében támogatássá alakul át.”

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE régiókra bontva

Regionális beruházási támogatás esetén:

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 70%-a, de legfeljebb – beleértve a projekthez más forrásból igénybe vett állami támogatást - az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. §-a szerint meghatározott mérték az alábbiak szerint:

a) az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 50%,

b) a Közép-Dunántúl régióban 35%,

c) a Nyugat-Dunántúl régióban 25%,

Fenti a)-c) pontok szerinti területi besorolásonként meghatározott támogatási intenzitások - a nagyberuházások kivételével - a mikro/kisvállalkozások beruházásai esetében 20 százalékponttal, a középvállalkozások beruházásai esetében 10 százalékponttal növelhetők.

A PÁLYÁZÓK KÖRE

Mikro-, kis- és középvállalkozások

· amelyek rendelkeznek legalább 3 lezárt, teljes üzleti évvel;

· amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző két lezárt, teljes üzleti év mindegyikében minimum 1 fő volt;

· amelyek akkreditált klaszter tagsággal, vagy az alábbi TEÁOR szám szerinti főtevékenységgel rendelkeznek, mely egyben a projekt fejlesztendő tevékenysége is:

o TEÁOR 26 (Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása)

o TEÁOR 27 (Villamos berendezés gyártása)

o TEÁOR 28 (Gép, gépi berendezés gyártása)

o TEÁOR 3250 (Orvosi eszköz gyártása)

A TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE

Önállóan támogatható tevékenységek köre

· Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása

o projektösszköltség min. 50%-át el kell érniük

Önállóan nem támogatható tevékenységek köre

· Információs technológia-fejlesztés– projektösszköltség 40%-át érhetik el

· Gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések– projektösszköltség 10%-át érhetik el

FENNTARTÁSI IDŐSZAK EREDMÉNYESSÉGI MÉRÉSE

Fenntartási időszak 3 év. Az összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT), a támogatott projekt megfelelő teljesítése (projekt megvalósítási időszak), valamint az előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá.

Az eredményesség mérésre két alkalommal kerül sor:

· a záró elszámolás elfogadásának időpontjában,

· a fenntartási időszak második évének végén.

Az eredményességi mérés értékelési szempontjai:

· 1 főre eső személyi jellegű ráfordítás növekedése a bázisévhez képest (%),

· EBITDA/árbevétel változása a bázis évhez képest vagy a visszamérés évében(%),

· 1 főre eső hozzáadott érték növekedése a bázis évhez képest vagy a visszamérés évében(%),

· IPAR 4.0 megoldások alkalmazása,

· generáció váltás,

· Kárpát-medencei gazdasági aktivitás.

A megvalósításra rendelkezésre álló időtartam: 12 hónap

PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMI ELVÁRÁSAI

A projekt keretében csak a Felhívás számú mellékletében feltüntetett VTSZ szám alá tartozó eszközök kerülhetnek beszerzésre

A projekt keretében csak a Felhívás számú mellékletében feltüntetett TESZOR szám alá tartozó szoftverek kerülhetnek beszerzésre

ELŐLEG IGÉNYLÉSE

A támogatás 100 %-a, maximum 40 millió Ft.

BIZTOSÍTÉK NYÚJTÁSI KÖTELEZETTSÉG

Nem köteles biztosítékot nyújtani, aki szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban valamint rendelkezik legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel.

ÖNERŐ

A támogatást igénylőnek a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.

Nem támogatható Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projekt.

 

Módosítás dátuma: 2019. október 04. péntek, 08:13

 

Fejleszteni szeretne, forrásra van szüksége?

Great Docs and Support

 

PÁLYÁZZON, használjuk ki az Uniós vissza nem térítendő forrásokat!

Munkatársaink nem csak a pályázatok felkutatásában, megírásában és levezénylésében segítenek Önnek, hanem igény esetén a hitelügyintézésben és biztosításban is.

Amit az uniós pályázathoz kínálunk:

  • Ingyenes pályázati audit (díjmentesen megvizsgáljuk, hogy cége el tud-e indulni a pályázaton)
  • Pályázati tanácsadás (tanácsadóink segítenek Önnek, hogy a legtöbbet tudja kihozni uniós projektjéből)
  • Sikerdíjas pályázatírás (Ön csak akkor fizet, ha nyert, így nem érheti veszteség)
  • Teljes körű pályázati projektmenedzsment (minden lehetséges – a pályázattal kapcsolatos – adminisztratív terhet leveszünk a válláról, így Önnek nem kell időt pazarolnia a bonyolult pályázati rendszer megismerésére)

Az igényfelmérő kérdőív a "Letöltések" menüpontban található, igény esetén ezt kérnénk kitöltve számunkra visszajuttatni.
Tovább az igényfelmérő illetve előminősítő kérdőívhez.

 

Megújuló energia - napelemes és szélgenerátoros rendszerek

Native RTL SupportCégünk igény esetén segíteni tud azáltal, hogy alternatív energiaforrások bevonásával drasztikusan lecsökkentsük az egyes háztartások, közintézmények, létesítmények energiafogyasztását.

Profilunk közé tartozik a napelemek és szélgenerátorok forgalmazása, napelemes, szélgenerátoros illetve hibrid rendszerek telepítése valamint ipari méretű fotovoltaikus erőművek építése.
Olyan komplex rendszerek megtervezését és teljes körű kivitelezését is föl tudjuk ajánlani, ahol a nap által termelt elektromosság az épület teljes energia igényét, - beleértve a fűtést is,- ki tudja szolgálni.