Címlap

GINOP-1.2.8-20 – 70% -os támogatás 100% előleggel vállalkozásoknak júniustól!

 

Hamarosan megjelenik a GINOP-1.2.8-20 kódszámú A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása.

Támogatási kérelmet mikro- kis- és középvállalkozások nyújthatnak be.

A tervezet szerint mikro-, kis- és középvállalkozások

· új eszközök,

· gépek beszerzésére,

· új technológiai rendszerek

· kapacitások

kialakítására vehetnek igénybe támogatást.

A támogatás formája

Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatásnak minősül. A felhívásban foglalt feltételek részben vagy teljes mértékben történő teljesítése esetén, a visszatérítendő támogatás részben vagy egészben vissza nem térítendő támogatássá módosulhat.

 

Minimum 5.000.000 Ft, maximum 153.500.000 Ft támogatás igényelhető, mely 100% előleg formájában kerül folyósításra!

A jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projekt elszámolható összköltsége nem haladhatja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év (2019) éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2020. június 10. 9:00-tól 2020. november 13. 12:00-ig lehetséges

A kapott támogatás a projekt kivitelezésétől függően akár teljes egészében vagy részben vissza nem térítendő konstrukció Teljes vagy részleges visszatérítés esetén pedig a visszafizetendő összeg 0%-os kamattal áll a támogatott rendelkezésére.

A pályázók köre azok a mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek

· rendelkeznek legalább egy – a 2019. évre vonatkozó – lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel,

· amelyek átlagos statisztikai állományi létszáma 2020. április hónapra vonatkozóan minimum 5 fő volt,

· Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Jogi forma szerint:

a) egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek

b) szövetkezetek.

Gazdálkodási formakód szerint:

113 Korlátolt felelősségű társaság

114 Részvénytársaság

116 Közkereseti társaság

117 Betéti társaság

121 Szociális szövetkezet

124 Agrárgazdasági szövetkezet

129 Egyéb szövetkezet

141 Európai részvénytársaság (SE)

142 Európai szövetkezet (SCE)

226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

228 Egyéni cég

231 Egyéni vállalkozó

A támogatás keretében önállóan támogatható:

· új eszközök, gépek beszerzése,

· új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését.

Az önállóan támogatható tevékenységek költségének el kell érniük a projekt elszámolható összköltségének legalább 20%-át.

Önállóan nem támogatható továbbá:

· Információs technológia-fejlesztés (a projekt összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).

· Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó (szolgáltatási, tanácsadási jellegű) költségeik (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 20%-át érhetik el).

· A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlannal kapcsolatos infrastrukturális és ingatlan beruházás, ingatlan esetében kizárólag bővítés, átalakítás, korszerűsítés (a projekt összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).

· Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett alábbi szolgáltatástípusok (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 20%-át érheti el). Tanácsadás kizárólag a mmp.ifka.hu weboldalon közzétett listán szereplő, az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kiválasztott, műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés és/vagy szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés szakterületen minősített szolgáltatóktól vehető igénybe.

· Projekt-előkészítés: ingatlan beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői szolgáltatás igénybevétele, de legfeljebb a projekt összköltségének 7%-át érheti el)

· Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe. (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 20%-át érheti el)

· Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával de legfeljebb a projekt összköltségének 50%-át érhetik el).

· Általános (rezsi) költségek (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 1%-át érheti el)

· Ingatlan bérlés (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 10%-át érheti el a forgóeszközökkel együtt),

· Forgóeszköz vásárlás (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 10%-át érheti el az ingatlan bérleti díjjal együtt)

Az önállóan nem támogatható tevékenységek költsége nem haladhatja meg a projekt elszámolható összköltségének 80%-át.

Kötelező vállalások

90%-os foglalkoztatás megtartás

· Támogatást igénylő vállalja, hogy 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszám legalább 90%-ának megfelelő számú munkavállalót foglalkoztat a megvalósítási időszak során, FTE5-ben számolva.

· A kötelező vállalás teljesítése a megvalósítási időszak hónapjaira vonatkozó havi átlagos statisztikai állományi létszámok (FTE-ben megadva) átlaga alapján kerül ellenőrzésre.

A kötelező vállalás nem teljesítése szankcionálásra kerül.

A konstrukción elnyert támogatással megvalósított fejlesztést a fenntartási időszakban a kedvezményezettnek működtetnie kell. A megvalósítás és a fenntartás időszakában a kedvezményezett a projekt megvalósulásáról köteles adatot szolgáltatni.

A fenti vállalás teljesítésének vizsgálata a megvalósítási időszak végén történik.

· A kötelező vállalás nem teljesítése – 90%-ot el nem érő foglalkoztatás megtartás – esetén a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

· A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre. A 18 hónapos határidőn túli befejezés a Támogatói Okirat visszavonását vonja maga után.

A projekt területi korlátozása

· Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

Biztosítékok köre

· A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 67. § (3) bekezdése szerint – tekintettel a visszatérítendő támogatási forma alkalmazására – jelen Felhívás keretében biztosítéknyújtási kötelezettség nem írható elő.

A támogatás mértéke, összege

Az igényelt támogatás maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg, az alábbiak szerint:

5-9 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott;

10-49 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 1 millió Ft/alkalmazott a 10. főtől;

50-249 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 1 millió Ft/alkalmazott a 10-től a 49. főig, és 500 ezer Ft/alkalmazott az 50. főtől.

Átmeneti támogatás esetén a támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 70%-a.  Az összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás, a támogatott projekt megfelelő teljesítése (projekt megvalósítási időszak), valamint az előre meghatározott – az egy éves fenntartási időszakot követően visszamért - eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá!

A felhívás tervezete itt érhető el.

 

 

 

Módosítás dátuma: 2020. május 03. vasárnap, 14:58

 

Fejleszteni szeretne, forrásra van szüksége?

Great Docs and Support

 

PÁLYÁZZON, használjuk ki az Uniós vissza nem térítendő forrásokat!

Munkatársaink nem csak a pályázatok felkutatásában, megírásában és levezénylésében segítenek Önnek, hanem igény esetén a hitelügyintézésben és biztosításban is.

Amit az uniós pályázathoz kínálunk:

  • Ingyenes pályázati audit (díjmentesen megvizsgáljuk, hogy cége el tud-e indulni a pályázaton)
  • Pályázati tanácsadás (tanácsadóink segítenek Önnek, hogy a legtöbbet tudja kihozni uniós projektjéből)
  • Sikerdíjas pályázatírás (Ön csak akkor fizet, ha nyert, így nem érheti veszteség)
  • Teljes körű pályázati projektmenedzsment (minden lehetséges – a pályázattal kapcsolatos – adminisztratív terhet leveszünk a válláról, így Önnek nem kell időt pazarolnia a bonyolult pályázati rendszer megismerésére)

Az igényfelmérő kérdőív a "Letöltések" menüpontban található, igény esetén ezt kérnénk kitöltve számunkra visszajuttatni.
Tovább az igényfelmérő illetve előminősítő kérdőívhez.

 

Megújuló energia - napelemes és szélgenerátoros rendszerek

Native RTL SupportCégünk igény esetén segíteni tud azáltal, hogy alternatív energiaforrások bevonásával drasztikusan lecsökkentsük az egyes háztartások, közintézmények, létesítmények energiafogyasztását.

Profilunk közé tartozik a napelemek és szélgenerátorok forgalmazása, napelemes, szélgenerátoros illetve hibrid rendszerek telepítése valamint ipari méretű fotovoltaikus erőművek építése.
Olyan komplex rendszerek megtervezését és teljes körű kivitelezését is föl tudjuk ajánlani, ahol a nap által termelt elektromosság az épület teljes energia igényét, - beleértve a fűtést is,- ki tudja szolgálni.