Címlap

Megjelentek a civil szervezetek pályázatai a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében

Értesítjük a civil szervezeteket, hogy megjelentek a Miniszterelnökség által biztosított forrásból a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében 2020. évben meghirdetett „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” című

Pályázati kategóriák kódszáma:

FCA-KP-1-2020/1- Civil szervezetek ingatlanberuházási, felújítási támogatása

igényelhető támogatás összege: 6 000 000 Ft

· Civil szervezet ingatlan-tulajdon szerzése;

· Civil szervezet tulajdonában lévő ingatlan felújítása;

· Civil szervezet használatában lévő, helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és a helyi önkormányzat között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte;

· Civil szervezet használatában lévő, egyházi jogi személy tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és az egyházi jogi személy között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte.

FCA-KP-1-2020/2 - Civil szervezetek gépjárműbeszerzési támogatása

igényelhető támogatás összege: 4 000 000 Ft

· Gépjárműbeszerzéssel kapcsolatos támogatás: új és használt gépjármű beszerzése, gépjármű karbantartása, felújítása, alkatrész beszerzése. Használt gépjármű beszerzése esetén legfeljebb 10 éves, regisztrált, érvényes műszaki vizsgával rendelkező gépjármű vásárlása támogatható, az adott gépjármű EUROTAX katalógusban (https://www.eurotaxglass.hu/) szereplő árához képest legfeljebb + 20%-os mértékig. A részletes szabályokat az Útmutató tartalmazza.

· Kivétel: 10 évnél idősebb, regisztrált, érvényes műszaki vizsgával rendelkező használt tűzoltóautó beszerzése is lehetséges.

FCA-KP-1-2020/3 - Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása

igényelhető támogatás összege: 2 000 000 Ft

· Jármű karbantartása, felújítás, alkatrész beszerzése;

· Nem gépi meghajtású új jármű beszerzése (pl. kerékpár);

· Eszközbeszerzés.

FCA-KP-1-2020/4 - Civil szervezetek programszervezési támogatása

igényelhető támogatás összege: 2 000 000 Ft

· A helyi közösség életét meghatározó, értékmegőrző, értékteremtő, a pályázó által szervezett programok előkészítése, megvalósítása.

· A programokhoz kapcsolódó költségek támogatása

Projekt keretében elszámolható egyéb költségek:

projektelőkészítés maximum 7%

projektmenedzsment maximum 3 %

3.1. A pályázat benyújtására jogosultak köre

Pályázatot nyújthat be az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) 2. § 6. pont b) és c) alpontja szerinti egyesület és alapítvány, ha

· a bíróság 2019. december 31-éig nyilvántartásba vette,

· rendelkezik a 2018. vagy 2019. évi lezárt évről szóló, az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezett számviteli beszámolóval és

· székhelye és működése olyan magyarországi településen van, amelynek – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv által az adott település tekintetében 2020. január 1-jén nyilvántartott – lakosságszáma 5000 fő vagy ez alatti.

A pályázathoz a következő mellékleteket szükséges csatolni PDF formátumban:

FCA-KP–1–2020/1 pályázati kategória esetén

· A civil szervezet tulajdonában álló, beruházással érintett ingatlan működési engedélye/telepengedélye (ha releváns);

· Ingatlan-tulajdonszerzés esetén árajánlat;

· A beruházással érintett - önkormányzat vagy egyházi jogi személy tulajdonában lévő - ingatlanra a pályázat benyújtása előtt megkötött ingyenes használati megállapodás;

· Tervező által készített helyszínrajz, vázlatrajz (jelenlegi és tervezett állapot bemutatása) és rövid műszaki leírás (ha releváns);

· Tervezői nyilatkozat műemléki védelemről (ha releváns);

· Nyilatkozat ingatlan beruházás esetén a megvalósítás helyéről;

· A NAV nyomtatványa a telephely igazolására vonatkozóan, azon pályázók esetében, amelyek telephelye olyan magyarországi településen van, amelynek – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv által az adott település tekintetében 2020. január 1-jén nyilvántartott – lakosságszáma 5000 fő vagy ez alatti.

Minden pályázati kategoria esetén

· a 2018. vagy 2019. évi lezárt évről szóló számviteli beszámoló és annak az Országos Bírósági Hivatalnál történő letétbehelyezését igazoló dokumentum, amennyiben a számviteli beszámoló a www.birosag.hu honlapon nem érhető el;

A pályázatok benyújtására az alábbi időszakban van lehetőség:

2020. július 1. – 2020. augusztus 7. 12 óra 00 perc

Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be a jelen pályázati kiírás keretében.

A pályázó kizárólag egy pályázati kategóriára igényelhet támogatást.

Több pályázó nem nyújthat be együttesen pályázatot.

A pályázati kiírások a következő linkeken érhetők el:

www.bgazrt.hu

 

Fejleszteni szeretne, forrásra van szüksége?

Great Docs and Support

 

PÁLYÁZZON, használjuk ki az Uniós vissza nem térítendő forrásokat!

Munkatársaink nem csak a pályázatok felkutatásában, megírásában és levezénylésében segítenek Önnek, hanem igény esetén a hitelügyintézésben és biztosításban is.

Amit az uniós pályázathoz kínálunk:

  • Ingyenes pályázati audit (díjmentesen megvizsgáljuk, hogy cége el tud-e indulni a pályázaton)
  • Pályázati tanácsadás (tanácsadóink segítenek Önnek, hogy a legtöbbet tudja kihozni uniós projektjéből)
  • Sikerdíjas pályázatírás (Ön csak akkor fizet, ha nyert, így nem érheti veszteség)
  • Teljes körű pályázati projektmenedzsment (minden lehetséges – a pályázattal kapcsolatos – adminisztratív terhet leveszünk a válláról, így Önnek nem kell időt pazarolnia a bonyolult pályázati rendszer megismerésére)

Az igényfelmérő kérdőív a "Letöltések" menüpontban található, igény esetén ezt kérnénk kitöltve számunkra visszajuttatni.
Tovább az igényfelmérő illetve előminősítő kérdőívhez.

 

Megújuló energia - napelemes és szélgenerátoros rendszerek

Native RTL SupportCégünk igény esetén segíteni tud azáltal, hogy alternatív energiaforrások bevonásával drasztikusan lecsökkentsük az egyes háztartások, közintézmények, létesítmények energiafogyasztását.

Profilunk közé tartozik a napelemek és szélgenerátorok forgalmazása, napelemes, szélgenerátoros illetve hibrid rendszerek telepítése valamint ipari méretű fotovoltaikus erőművek építése.
Olyan komplex rendszerek megtervezését és teljes körű kivitelezését is föl tudjuk ajánlani, ahol a nap által termelt elektromosság az épület teljes energia igényét, - beleértve a fűtést is,- ki tudja szolgálni.