Címlap

2- kör - versenyképesség növelő támogatás

Július 6-án újraindul a közép-és nagyvállalkozásoknak elérhető versenyképesség növelő támogatás, melynek keretében egyszeri, vissza nem térítendő, akár 285 millió Ft-ot lehet igényelni a koronavírus-járvány következtében károsult vállalkozások beruházásaira.

Az előleg formájában elérhető, vissza nem térítendő "készpénztámogatás" (VIP Cash Grant) 2020. december 31-ig nyújtható a vállalatok számára az Európai Bizottság jóváhagyásával, a 7/2020 KKM. rendelet alapján.

A támogatásra jogosult minden magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező közép- vagy nagyvállalkozás, aki ki tudja mutatni könyveiben, hogy a COVID-19 járvány és az azt követő intézkedések (korlátozások) hatására legalább 25%-al visszaesett árbevétele, vagy a megrendelési állományának értéke.

Az a közép-és nagyvállalat igényelheti a támogatást, amely:

· nyilatkozik, hogy 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak, de a koronavírus járvány következtében azzá vált, vagy egyéb pénzügyi, gazdasági nehézségei támadtak;

  • a koronavírus járvány miatt az árbevétele, vagy a megrendelési állományának értéke legalább 25%-kal visszaesett; (kár: a koronavírus-járvánnyal összefüggésben meghozott adminisztratív intézkedések következtében kialakult, a referencia üzemi eredmény és a kompenzációs időszakban elért üzemi eredmény közti különbségnek megfelelő pénzügyi veszteség)

· a felmerült veszteségekre nincs biztosítása vagy a biztosítás alapján nincs lehetőség a felmerült károk teljes megtérítésére;

  • vállalja, hogy a bázislétszámot a beruházás befejezéséig, de legalább 2022. június 30-ig fenntartja; (bázislétszám: a pályázó átlagos állományi létszáma a pályázat vagy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban)

· vállalja, hogy 2022. június 30-ig olyan legalább 150.000 euró értékű beruházást valósít meg Magyarországon, melyet nem kezdett meg a pályázat benyújtását megelőzően.

A támogatás az ország egész területén igénylehető.

A támogatás mértéke

· 150-300 ezer euró igényelt támogatás esetén 30%,

· 301-500 ezer euró esetén 40%,

· 501-800 ezer euró esetén 50%.

Elszámolható költségek:

· eszközbeszerzés,

  • építés (új építés, felújítás, bővítés),
  • licenc, know-how beszerzés, szabadalom vásárlás,
  • ingatlan vásárlás (maximum a beruházás 25%-ig)

a 7/2020 KKM rendelet 2. melléklete alapján.

A pályázat nem igényel időigényes előkészítést, a beadási sorrend számít, új igényeket a keret erejéig fogadnak be.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

Kötelező vállalások, fenntartási kötelezettség

A támogatott vállalkozásnak fenn kell tartania bázislétszámát 2022. június 30-ig.

A benyújtást megelőző 12 hónap átlagos statisztikai állományi létszáma minősül bázislétszámnak.

A megvalósítási határidő a tervezett beruházásra 2022. június 30.

A támogatási kérelemhez mellékelni kell:

· a pályázó utolsó lezárt üzleti évéről készült auditált eredménykimutatást vagy a szezonalitással érintett pályázó esetében a referencia időszakra vonatkozó auditált eredménykimutatást;

· hiteles cégkivonatot;

· az eljáró képviselők eredeti aláírási címpéldányát vagy ügyvédi aláírásmintáját;

· a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapot lefedő belső munkaügyi jelentéseket, valamint ugyanezen időszakot érintő és rendelkezésre álló negyedéves KSH-létszámjelentéseket;

· a kompenzációs időszakra vonatkozó, rendelkezésre álló, a megrendelések lemondását vagy elhalasztását alátámasztó dokumentumokat, valamint annak igazolását, hogy a kár a koronavírus-járvány következtében meghozott adminisztratív intézkedések következménye;

· a kompenzációs időszakra vonatkozó tervezett eredménykimutatást, amely a 12/E. § (3) bekezdése szerinti jelentéshez mellékelt auditálássorán kerül értékelésre;

· amennyiben a pályázó nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, nemleges adóigazolást vagy nullás adószámla-egyenlegről szóló kimutatást és igazolást arról, hogy az általános csoportmentességi rendelet 1. mellékletében foglaltak alapján a pályázó nagyvállalatnak minősül.

· üzemi eredmény: az Sztv. 71. § (1) bekezdése szerinti üzemi tevékenység eredménye;

· referencia üzemi eredmény: a referencia időszakban elért üzemi eredmény napi átlaga megszorozva a kompenzációs időszak napjainak számával, vagy szezonalitással érintett pályázó esetében a vonatkozó referencia időszak alatt elért üzemi eredmény;

· referencia időszak: a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti év, vagy a szezonalitással érintett pályázó esetében a kompenzációs időszakkal azonos időszaka a megelőző üzleti évnek;

· kompenzációs időszak: a pályázó által 2020. március 12. napja és 2020. augusztus 31. napja között meghatározott időszak, amikor az értékesítés nettó árbevétele vagy a megrendelési állományának értéke a koronavírus-járvánnyal összefüggésben meghozott adminisztratív intézkedések következtében legalább 25%-kal visszaesett a referencia időszak azonos naptári napjaihoz képest;

· 12/E. § (3) bekezdés A pályázó 2021. március 31-ig köteles benyújtani a lebonyolító szerv részére egy független könyvvizsgáló által készített jelentést a kár mértékének igazolására, amely auditált eredménykimutatást is tartalmaz a kompenzációs időszakra és a referencia időszak azonos naptári napjai szerinti időszakra. Ha az ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a tényleges kár mértéke alacsonyabb, mint a támogatási szerződésben rögzített mérték, úgy a támogatás összegét a kár alacsonyabb mértékéhez kell igazítani, és a ténylegesen felmerült kár mértéke alapján a jogosulatlan többlettámogatást a támogató részére vissza kell fizetni.

 

Fejleszteni szeretne, forrásra van szüksége?

Great Docs and Support

 

PÁLYÁZZON, használjuk ki az Uniós vissza nem térítendő forrásokat!

Munkatársaink nem csak a pályázatok felkutatásában, megírásában és levezénylésében segítenek Önnek, hanem igény esetén a hitelügyintézésben és biztosításban is.

Amit az uniós pályázathoz kínálunk:

  • Ingyenes pályázati audit (díjmentesen megvizsgáljuk, hogy cége el tud-e indulni a pályázaton)
  • Pályázati tanácsadás (tanácsadóink segítenek Önnek, hogy a legtöbbet tudja kihozni uniós projektjéből)
  • Sikerdíjas pályázatírás (Ön csak akkor fizet, ha nyert, így nem érheti veszteség)
  • Teljes körű pályázati projektmenedzsment (minden lehetséges – a pályázattal kapcsolatos – adminisztratív terhet leveszünk a válláról, így Önnek nem kell időt pazarolnia a bonyolult pályázati rendszer megismerésére)

Az igényfelmérő kérdőív a "Letöltések" menüpontban található, igény esetén ezt kérnénk kitöltve számunkra visszajuttatni.
Tovább az igényfelmérő illetve előminősítő kérdőívhez.

 

Megújuló energia - napelemes és szélgenerátoros rendszerek

Native RTL SupportCégünk igény esetén segíteni tud azáltal, hogy alternatív energiaforrások bevonásával drasztikusan lecsökkentsük az egyes háztartások, közintézmények, létesítmények energiafogyasztását.

Profilunk közé tartozik a napelemek és szélgenerátorok forgalmazása, napelemes, szélgenerátoros illetve hibrid rendszerek telepítése valamint ipari méretű fotovoltaikus erőművek építése.
Olyan komplex rendszerek megtervezését és teljes körű kivitelezését is föl tudjuk ajánlani, ahol a nap által termelt elektromosság az épület teljes energia igényét, - beleértve a fűtést is,- ki tudja szolgálni.