CímlapSzolgáltatásokProjektmenedzsment-pályázatírásMegvalósithatósági tanulmányok

Megvalósíthatósági tanulmányok készítése

Turisztika

A regionális operatív programok egyik legnépszerűbb pályázati típusa a KKV-k körében a kereskedelmi szálláshelyfejlesztés. Természetesen ezen pályázati dokumentációknak is kötelező eleme a megvalósíthatósági tanulmány, melyet szakértőink készítenek. A megvalósíthatósági tanulmány lényege, hogy meggyőzze az értékelőket arról, hogy érdemes támogatni a projektet, mert az jól átgondolt, logikusan felépített, pénzügyi szempontból reálisan megtervezett illetve fenntartható.

A megvalósíthatósági tanulmány elkészítése egy folyamat, melynek vannak fázisai. A legkedvezőbb az, ha szakértői tanácsainkkal a tervezési szakasz kezdetén bekapcsolódhatunk a munkába, így jól időzített javaslatainkkal elkerülhetővé válnak a szükséges tervmódosítások miatti plusz költségek. Ha már kész tervek és árajánlatok alapján kell dolgoznunk, úgy pályázatíróink felmérik azok pályázati kiírás által meghatározott minőségét és amennyiben szükséges javaslatokat tesznek azok módosítására, itt megbízónk dönt arról, hogy a nagyobb nyerési esély érdekében figyelembe veszi-e ilyen irányú tanácsainkat. Ha csak a végső fázisban tudunk bekapcsolódni a folyamatba- azaz, nincs idő a tervek és árajánlatok semmilyen jellegű módosításra- szakértő kollégáink akkor is megpróbálják a legjobbat kihozni az adott projektből esetleges egyéb vállalások felvetésével.

A tanulmányok meghatározott logikai sorrendet követően épülnek fel: elsőként vizsgálatra kerül az útmutató által meghatározott módszertan. Amennyiben ezt abszolváltuk, elkezdődhet a projektgazda és a menedzsment bemutatása, a projekt társadalmi-gazdasági-környezeti hátterének bemutatása, a fejlesztési igény megalapozottságának bemutatása helyzetértékeléssel, Swot elemzéssel, kereslet-kínálat elemzéssel. Ezután változatelemzést készítünk, általában be kell mutatni a projekt nélküli alternatívát vagy a támogatás nélkül megvalósuló fejlesztések mértékét, hatását. A leglényegesebb momentum a megvalósítási javaslat részletes bemutatása, mely magába foglalja a műszaki tartalom részletes leírását, részletes működési javaslatot, marketingstratégiát, cselekvési ütemtervet.

 

Kiemelten fontos része a tanulmánynak a pénzügyi elemzés és a költséghaszon elemzés, ahol leírásra és kiszámításra kerülnek a projekt pénzügyi teljesítmény mutatói illetve a fejlesztés közgazdasági teljesítménymutatói. A kockázatelemzés elkészülte után teljes képet kapunk a projektről, így összeállításra kerülhet a tanulmány elején szereplő vezetői összefoglaló. Fontos, hogy az összefoglaló logikus és rövid legyen(maximum 2 oldal), tényszerű adatokat tartalmazzon a fejlesztés legfőbb jellemzőivel, továbbá, hogy reális és a tanulmány alfejezeteiben alátámasztott információk szerepeljenek benne.

Összefoglalva a turisztikai témájú tanulmányok minőségi elkészítéséhez szolgáltatásunkat már a tervezés vagy a projektötlet kidolgozásakor célszerű igénybe venni. A tanulmány elkészítéséhez széleskörű és mélyreható pénzügyi elemzéseket végzünk, melyekhez nélkülözhetetlen a közgazdasági szemlélet.

Energetika

A Környezet és Energia Operatív Program prioritásai kötött található a hatékonyabb energiafelhasználás és a megújuló energiahordozók növelése. Ezen témák magukba foglalják a megújuló energia alapú villamosenergia-, valamint biometán-termelést, épületenergetikai fejlesztéseket és közvilágítás korszerűsítését, esetlegesen megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva. A projekteknek megvalósíthatósági tanulmányon kell alapulniuk, melyben sor kerül a projekt részletes ismertetésére, a projektjavaslat kidolgozására, a projekt pénzügyi fenntarthatóságának bemutatására. A megvalósíthatósági tanulmány benyújtása a pályázattal egyidejűleg szükséges, az értékelők számára a döntés alapjául szolgál, valamint támogatás esetén ez alapján valósítható meg a beruházás.

A megvalósíthatósági tanulmányban bemutatjuk a projektgazdát, a projektmenedzsment szervezetet, ismertetjük a kiinduló állapotot, a jelenlegi helyzetet. Bemutatjuk a projekt célját, indokoltságát, valamint a tervezett eredményeit, hatásait. A változatelemzés eredményeként a legoptimálisabb változatot elemezzük, ismertetjük műszaki paramétereit, a berendezéseket, azok jellemzőit. A megvalósíthatósági tanulmánynak tartalmaznia kell a projekt környezeti fenntarthatóságát, az esélyegyenlőségre gyakorolt hatását és a környezetvédelmi szempontokat. Bemutatjuk a megvalósításhoz szükséges hatósági és egyéb engedélyeket, valamint a projektet érintő szabályozási környezetet. A beruházás pénzügyi megalapozottságának és pénzügyi fenntarthatóságának alátámasztására pénzügyi elemzést végzünk, bemutatjuk a beruházási költségeket, elkészítjük a pénzügyi és műszaki ütemtervet, megbecsüljük a projektből származó bevételeket és keletkező költségeket (cash-flow kimutatás). Bemutatjuk a fejlesztés eredményekként elért energia-megtakarítást és annak költségeit.

A bíráló bizottság a megvalósíthatósági tanulmányt több szempontból vizsgálja és értékeli a szakmai bírálat során. Megvizsgálják a pályázó szervezet és a projekt megfelelőségét, illeszkedését a célkitűzésekhez. Értékelik a projektmenedzsment szervezetet a szaktudás és tapasztalatok alapján, az energetikai műszaki tartalmat, ennek érdekében energetikai szakértőink a legoptimálisabb megoldást javasolják, amely a környezetvédelem szempontjából példamutató, és egyben a pályázó számára hosszú távon költségmegtakarítást eredményez, így a projekt költséghatékony lesz.

Hogyan járulunk hozzá, hogy a megvalósíthatósági tanulmány megalapozza a támogatás megítélésének szükségességét?

  • Energetikai szakértőink az energetikai számítások elvégzése után több opcionális megoldást tárnak ügyfeleink elé
  • Az energetikai szakértők tanácsait, javaslatait megfogadva olyan technológiák juthatnak el a pályázókhoz, melyek újak a hazai piacon, azaz mintaprojektek kidolgozására is képesek vagyunk
  • A megvalósíthatósági tanulmányok tapasztalt pályázatírók és tapasztalt energetikai szakértők együtt közösen készítik helyszíni bejárást, feltérképezést követően
  • A megvalósíthatósági tanulmányokat az értékelési szempontrendszert szem előtt tartva készítjük el, hogy a tanulmány a szakmai bírálat során megfeleljen a bíráló bizottság által támasztott kritériumoknak, elvárásoknak
  • Bemutatjuk, hogy munkatársaink részvételével, a projekt lebonyolításához