Független Nemzetközi Tanácsadó Iroda Kft.

Egyedi kormánydöntéssel megítélt közvetlen támogatás (EKD)

Európai uniós források hiányában, nagyvállalatok beruházásainak megvalósításához a Magyar Kormány egyedi döntése alapján biztosított készpénztámogatás (EKD) segítségével van mód vissza nem térítendő támogatást igénybe venni. Az EKD támogatás mértékék többek között egy kifinomult értékelési rendszer segítségével állapítják meg, amely számos tényező figyelembevételén alapul, mint például a beruházással érintett régió fejlettsége, az ágazat, az EU által meghatározott maximális támogatási intenzitás mértéke az adott régióban, ahol a beruházás megvalósul.

A támogatás igénybevételére régiónként és megyénkent eltérő szabályok vonatkoznak, melyeket az alábbi térkép tartalmaz:

A támogatási forma egyedi jellegéből és a jogszabályi környezet előírásaiból fakadóan az igénylési folyamat során kiemelten fontos, hogy minden lépést a megfelelő időpontban tegyen meg a befektető. Az EKD támogatás folyamata az alábbi lépésekből áll (a teljesség igénye nélkül):

 1. A támogatási igény hivatalos bejelentése
 2. A támogatási ajánlat
 3. A támogatási szerződés véglegesítése, aláírása
 4. A beruházás megvalósítása
 5. A beruházás fenntartása

Annak érdekében, hogy befektető partnereink az elérhető legmagasabb támogatásban részesüljenek, szakértőink a teljes folyamat során képviselik a beruházó érdekeit és javaslataikkal a beruházást támogatási szempontból legoptimálisabb méretre és formára alakítják. Partnereinkkel minden esetben közösen törekszünk támogatási szempontból a legmagasabb, kötelezettségvállalási oldalról pedig az optimális paramétereket kialakítani.

Az EKD támogatás igénybevételével kapcsolatos szakértői szolgáltatásaink lefedik a teljes folyamatot: a projekt optimalizálásától kezdődően, a támogatási igény bejelentésén és képviseleten át, a támogatási szerződéssel kapcsolatos tanácsadói tevékenységeken keresztül, egészen a megvalósítási időszakban történő támogatási-projektmenedzsment szolgáltatásokig, valamint a fenntartási időszakban szükséges monitoring jelentések elkészítéséig. 

Induló beruházás: az a tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás, amelynek célja

 • új létesítmény létrehozatala,
 • meglévő létesítmény kapacitásának bővítését,
 • létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítése,
 • meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi,
 • a részesedésszerzés kivételével olyan létesítmény eszközeinek az eladótól független harmadik fél beruházó általi felvásárlása is, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna.

Új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás: az a tárgyi eszközök vagy

immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás, amely

 • új létesítmény létrehozatalát vagy meglévő létesítmény tevékenységének olyan új tevékenységgel történő kibővítését eredményezi, amely nem minősül azonos vagy hasonló tevékenységnek,
 • valamint az olyan létesítmény eszközeinek független harmadik fél beruházó általi felvásárlása is, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna, feltéve, hogy az új vagy a megvásárolt eszközökkel végzett tevékenység nem minősül az adott létesítményben a korábban végzett tevékenységgel azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységnek. 

A munkahelyteremtő induló beruházás: a támogatási igény alapvetően bértámogatásra vonatkozik, tehát az új munkahelyek bérköltségei képezik a pályázat tárgyát

 

Kérdése van? Hívjon!

+36-20/377-9200